Reklama

PZU (PZU): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji - raport 63

Raport bieżący nr 63/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA”, "Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

Reklama

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd PZU SA, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”), informuje, że Zarząd PZU SA w dniu 27 października 2017 r. podjął uchwałę nr UZ/298/2017 w sprawie akceptacji założeń umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą, która ma być zawarta z Alior Bankiem Spółką Akcyjną oraz akceptacji założeń Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji, która ma być zawarta z Kontrahentem, a w dniu 7 listopada 2017 r. uchwałę nr UZ/306/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Alior Bankiem Spółką Akcyjną umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz zawarcie z Kontrahentem umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji.

Zgodnie z podjętymi przez Zarząd PZU SA uchwałami założenia umów przedstawiają się następująco:

1. Umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą.

Przedmiotem umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą jest określenie zasad udzielania przez PZU SA w ramach limitu zaangażowania, na zlecenie i na rzecz Alior Banku SA, gwarancji ubezpieczeniowych ochrony kredytowej nierzeczywistej.

Limit zaangażowania z tytułu gwarancji udzielanych na podstawie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji wynosi maksymalnie 5 mld PLN (słownie: pięć miliardów złotych). Limit obowiązuje przez okres 3 lat i jest odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie gwarancji odnawia limit o "uwolnioną” kwotę pomniejszoną o kwoty ewentualnych wypłat z gwarancji.

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji wydawanych w ramach umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji wynosi 3 lata plus okres na zgłaszanie roszczeń. Udział własny Alior Banku SA w wymagalnych należnościach z tytułu wierzytelności wynosi 10%.

Umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne PZU SA od Alior Banku SA w razie naruszenia określonych zobowiązań Alior Banku SA wynikających z umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego sumę kar umownych.

2. Umowa ramowa zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji.

Przedmiotem umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji, która ma być zawarta z Kontrahentem, jest określenie zasad udzielania przez Kontrahenta na zlecenie PZU SA kontrgwarancji wystawianych na rzecz Alior Banku SA.

Dostępny limit kontrgwarancji wynosi 2,6 mld PLN (słownie: dwa miliardy sześćset milionów złotych). Dostępny limit będzie pomniejszany każdorazowo przy udzieleniu każdej kolejnej kontrgwarancji o sumę gwarancyjną wskazaną w tej kontrgwarancji, przy czym dostępny limit kontrgwarancji będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie kontrgwarancji spowoduje odnowienie limitu.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Zarządu PZU SA opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone

w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy PZU SA poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną, w związku z tym, że ostateczna decyzja odnośnie zawarcia umowy z Alior Bankiem SA jeszcze nie zapadła, a założenia i warunki transakcji miały zostać jeszcze uzgodnione z Alior Bankiem SA na podstawie przekazanej przez PZU SA oferty a także ostateczna decyzja była uzależniona od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd PZU SA oraz wymaga dodatkowo podjęcia uchwały przez inny organ Spółki, tj. Radę Nadzorczą PZU SA. Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości mogłoby zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia, jakoby strony uzgodniły już warunki oraz ostateczna decyzja o przeprowadzeniu transakcji już zapadła.

Zarząd PZU SA przedsięwziął stosowne działania, by podjęcie ostatecznej decyzji nastąpiło możliwe jak najszybciej, w ślad za czym zostanie opublikowany raport bieżący zawierający informację poufną. Nie istnieją przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną.

3. Termin przekazania informacji poufnej

PZU SA przekaże informację poufną do publicznej wiadomości niezwłocznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Alior Bankiem SA umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą.

Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej była data podjęcia uchwały Zarządu PZU SA nr UZ/298/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie akceptacji założeń umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą, która ma być zawarta z Alior Bankiem SA oraz akceptacji założeń Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji, która ma być zawarta z Kontrahentem.

Zarząd PZU SA informuje, że Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 8 listopada 2017 r. podjęła uchwałę nr URN/85/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Alior Bankiem SA umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą.

Informacja o zawarciu z Alior Bankiem SA przedmiotowej umowy zostanie przekazana przez PZU SA do publicznej wiadomości, niezwłocznie po podpisaniu umowy, odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-08Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »