Reklama

CUBEITG (CTG): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy pod warunkiem zawieszającym i informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego - raport 38

Raport bieżący nr 38/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, która podlegała opóźnieniu zgodnie z art. 57 ustawy o ofercie publicznej (...):

Reklama

W dniu 11 grudnia 2014 roku Spółka zawarła ze spółką ITMED Sp. z o.o. ("ITMED”) i osobą fizyczną będącą wspólnikiem ITMED, posiadającym 12,5% udziału w jej kapitale zakładowym ("Wspólnik”) umowę inwestycyjną, której intencją jest dokonanie w pierwszym etapie płatności na rzecz ITMED w wysokości 8,2 mln zł, w dwóch transzach, w celu skonwertowania w terminie późniejszym wpłaconych środków na udziały w ITMED. W Umowie określony został warunek zawieszający, dotyczący uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie Umowy oraz warunek dotyczący rozwiązania Umowy w przypadku niedokonania przez Spółkę wpłaty pierwszej transzy. W dniu 14 grudnia 2014 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie Umowy, co stanowiło spełnienie warunku zawieszającego. Zgodnie z umową Spółka zapłaci w dniu dzisiejszym pierwszą transzę płatności w wysokości 4,2 mln zł, a transza druga zostanie wypłacona w terminie do 2 stycznia 2015 roku. Płatność dokonana przez Spółkę służy w pierwszej kolejności zasileniu w kapitał obrotowy spółki zależnej od ITMED, Data Techno Park Sp. z o.o. ("DTP”). W przypadku nie skorzystania przez Spółkę z prawa do objęcia udziałów w ITMED, ITMED zobowiązany jest do zwrotu środków w terminie do 4 marca 2015 roku, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu o 3 miesiące.

Intencją Wspólnika jest nabycie od pozostałych wspólników ITMED 100% udziałów w kapitale zakładowym ITMED. W tym celu Wspólnik zawarł umowy sprzedaży udziałów, przy czym przeniesienie własności udziałów pozostałych wspólników ITMED na Wspólnika na podstawie ww. umów jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających, określonych w tych umowach. Wspólnik upoważnił Spółkę do zapłaty swoich zobowiązań względem pozostałych udziałowców ITMED, wynikających z ww. umów i tym samym na wstąpienie w prawa i obowiązki Wspólnika.

ITMED posiada 39 508 udziałów DTP o łącznej wartości nominalnej 1,98 mln zł, które stanowią ok. 65,23% kapitału zakładowego DTP. Działalność ITMED związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną. DTP jest właścicielem centrum przetwarzania danych, częściowo wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze e-zdrowia w modelu SaaS i w obszarze sektora klientów komercyjnych. Centrum przetwarzania danych jest jednym z największych obiektów tego typu w Europie Środkowej. Jego powierzchnia to 5000 m2, z czego powierzchnia serwerowni wynosi około 1300 m2. Moc zasilania to 10 MW, a poziom niezawodności został określony na TIER 3. Obiekt spełnia globalne standardy dla Disaster Recovery Centrum (DRK) i centrum danych (DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady “No single point of failure” principle.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące przyznanych nieodwołalnie i bezwarunkowo opcji call na udziały ITMED:

1) Opcja Call I – Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 98 udziałów w ITMED, stanowiących 49% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED, za cenę 8,2 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie wcześniej jednak, niż w dniu 1 lutego 2015 roku i nie później, niż w dniu 31 grudnia 2015 roku. Wierzytelności z tytułu zapłaty za ww. udziały mogą zostać potrącone z wierzytelnością z tytułu dokonanej przez Spółkę płatności.

2) Opcja Call II – Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 34 udziałów w ITMED, stanowiących 17% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 3,77 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lutego 2015 roku i nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 roku. Wierzytelności z tytułu zapłaty za ww. udziały mogą zostać potrącone z wierzytelnością z tytułu objęcia przez Wspólnika 754.800 akcji Spółki, do których emisji w ramach subskrypcji prywatnej, skierowanej do Wspólnika po cenie emisyjnej 5 zł za akcję zobowiązała się Spółka w Umowie.

3) Opcja Call III – Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 68 udziałów w ITMED, stanowiących 34% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 7,55 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lutego 2015 roku i nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku. Wierzytelności z tytułu zapłaty za ww. udziały mogą zostać potrącone z wierzytelnością z tytułu objęcia przez Wspólnika akcji Spółki w ilości i po cenie emisyjnej ustalonej w późniejszym terminie, do których emisji w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do Wspólnika zobowiązała się Spółka w Umowie. Zarząd Spółki nie planuje na dzień dzisiejszy skorzystania z Opcji Call III.

Oferty opcji będą przyjmowane przez Spółkę w kolejności: Opcja Call I, Opcja Call II, Opcja Call III, przy czym przyjmuje się, że przyjęcie przez Spółkę, którejkolwiek z ofert poza kolejnością powoduje wygaśnięcie pozostałych ofert.

Zgodnie z treścią Umowy Wspólnik poręczył za zobowiązania ITMED z tytułu zwrotu dokonanej przez Spółkę płatności do wysokości 8,2 mln zł, przy czym Wspólnik odpowiada za dług solidarnie z IMTED, a jego zobowiązanie staje się wymagalne z chwilą wymagalności zobowiązania ITMED. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy przez ITMED Wspólnik zawarł ze Spółką umowę zastawu rejestrowego na posiadanych 25 udziałach ITMED oraz na 15 udziałach, które będą mu przysługiwać na mocy jednej z ww. umowy sprzedaży udziałów od innego wspólnika ITMED. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia Wspólnik udzielił Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania określonych w Umowie uprawnień korporacyjnych w stosunku do ITMED, przy czym pełnomocnictwo udzielone jest pod warunkiem zawieszającym w postaci nabycia przez CUBE.ITG przynajmniej jednego udziału w ITMED.

Umowa zawiera szereg oświadczeń i zapewnień ITMED oraz Wspólnika dotyczących ograniczeń w podejmowaniu określonych czynności w zakresie polityki operacyjnej, finansowej i korporacyjnej ITMED i DTP obowiązujących w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. ITMED i Wspólnik zobowiązani są do zapłaty Spółce kary umownej w wysokości 1 mln zł za każde pojedyncze naruszenie, jeżeli oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania złożone odpowiednio przez ITMED lub Wspólnika w Umowie okażą się nieprawdziwe. W przypadku naruszenia przez ITMED lub Wspólnika któregokolwiek z ww. oświadczeń, zapewnień i zobowiązań płatność na rzecz ITMED staje się natychmiast wymagalna. Ponadto Wspólnik zobowiązany jest do zapłaty innych dodatkowych kar umownych, z których najwyższa kara w wysokości 5mln zł przewidziana jest w przypadku odwołania przez Wspólnika pełnomocnictw dotyczących wykonywania uprawnień korporacyjnych w stosunku do ITMED. Ww. kary umowne nie wyłączają uprawnienia każdej ze stron do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych, którego zabezpieczeniem zapłaty jest weksel własny in blanco wystawiony przez Wspólnika, który Spółka może wypełnić na zlecenie łącznej kwoty 3,5 mln zł.

Wartość dokonanej na mocy Umowy płatności przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-15Arkadiusz ZachwiejaWiceprezes ZarząduArkadiusz Zachwieja
2014-12-15Paweł WitkiewiczWiceprezes ZarząduArkadiusz Zachwieja

Dowiedz się więcej na temat: pod warunkiem

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »