ERBUD (ERB): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód - raport 45

Raport bieżący nr 45/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Reklama

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunków zawieszających.

W dniu 12 czerwca 2018 roku doszło do zawarcia znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 119 264 434 zł przez Konsorcjum firm PBDI S.A. z siedzibą w Toruniu (Spółka zależna od Emitenta), Emitenta, Electrum sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Kontrakt) (Wykonawca). Zlecenie polega na opracowaniu projektu wykonawczego, wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW na niżej wyszczególnionych warunkach:

1) Data zawarcia kontraktu: 12 czerwca 2018 roku,

2) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Potegowo Winergy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, XXIV piętro, 00-105 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000278619,

3) Wartość Kontraktu (PLN, netto) - 119 264 434 zł (sto dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), w tym wartość prac przypadająca na Electrum sp. z o.o. - 42 776 000,00 zł (czterdzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 00,100),

4) Przedmiot Kontraktu: Budowa w systemie generalnego wykonawstwa polegająca na budowie farmy wiatrowej składającej się z 38 pojedynczych turbin wiatrowych (TW), pogrupowanych w 4 (cztery) parki wiatrowe: ZEW Bięcino, Głuszynko-Grapice, Wrzeście-Kępno i Karżcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. infrastrukturą budowlaną, drogową oraz infrastrukturą energetyczną i teletechniczną) i wyprowadzeniem mocy, tj. liniami kablowymi 30/110 kV z towarzyszącą siecią teletechniczną i GPO Farmy Wiatrowej Wschód 30/110 kV,

5) Termin realizacji: 51 tygodni od przystąpienia do realizacji,

6) Warunki płatności: zgodnie z zaawansowaniem, termin płatności 21 dni,

7) Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 15% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

8) Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): Kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu będzie obniżana w następujący sposób:

a) do 50 % Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu – po upływie 50 (pięćdziesiąt) Dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru do Eksploatacji;

b) do 30 % Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu – po upływie 100 (stu) Dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru do Eksploatacji;

c) do 0 % Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu – po upływie 60 (sześćdziesięciu) Dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej.

9) Termin obowiązywania gwarancji i rękojmi - 5 lat,

10) Kary: nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu Kontraktu, włączając Kary Umowne, nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia netto. Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za utracone korzyści i szkody pośrednie (także w okresie gwarancji i rękojmi).

11) Kontrakt ma charakter warunkowy,

Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu jest uzależnione od ziszczenia się wszystkich poniżej wymienionych warunków zawieszających w następującej kolejności:

a) pisemne zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o pozyskaniu finansowania i możliwości wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu i

b) wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu i

c) zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego nr 1;

W przypadku braku wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie najpóźniej 12 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu, Kontrakt wygasa bez jakichkolwiek wzajemnych roszczeń dla Stron z tego tytułu.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że zawarł aneks do Kontraktu w zakresie m.in. warunków zawieszających i wynagrodzenia o którym informuje odrębnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-16Agnieszka Głowacka Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduAgnieszka Głowacka Józef Zubelewicz

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »