Reklama

GETINOBLE (GNB): Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących czynników wpływających na sytuację... - raport 7

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") podaje do publicznej wiadomości informacje poufne, w stosunku do których Zarząd Banku podjął decyzje o opóźnieniu podania ich do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 5 Rozporządzenia MAR ("Opóźnione Informacje poufne") i w związku z tym wystosował do Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") stosowne wnioski o wyrażenie zgody na przedmiotowe opóźnienia, zgodnie z art. 17 ust. 5 lit. d) Rozporządzenia MAR.

Reklama

Bank poniżej przekazuje do publicznej wiadomości Opóźnione Informacje poufne według stanów na dzień 17 i 24 marca 2020 r. tj. zgodnie z ówczesną posiadaną wiedzą i stanem faktycznym istniejącym na wskazany moment podjęcia decyzji o ich identyfikacji i opóźnieniu.

"Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ("Emitent", "Bank") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Informacji poufnej zidentyfikowanej w dniu 17 marca 2020 r. dotyczącej:

naruszenia poziomu łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ("Rozporządzenie CRR”) powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu CRR, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, którego wartość według szacunków Banku na dzień 16 marca 2020 r. wyniosła: ok. 8,9% tj. o ok. 0,4 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32%.

Do zaistnienia powyższego zdarzenia w całości przyczyniły się czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej Emitenta, których źródłem są działania podejmowane w celu minimalizacji skutków rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19.

W przypadku Banku za przyczynę naruszenia poziomu normy kapitałowej wskazać należy przede wszystkim niekorzystne zmiany cen polskich obligacji skarbowych wywołane decyzjami Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych (FED) z 15 marca 2020 r. (m.in. o obniżce głównej stopy procentowej do przedziału 0,0-0,25% ), a także istotną skalę obserwowanej w ostatnim czasie aprecjacji franka szwajcarskiego względem polskiego złotego przekładającą się na rosnący poziom wymogów kapitałowych z tytułu posiadanego przez Bank portfela kredytów hipotecznych w tej walucie z wagą ryzyka 150%.

Poza powyższym Bank zwraca uwagę, iż skala zaburzeń w skali makro wywołana przez rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 przekłada się na bezprecedensową zmienność na rynkach finansowych, w tym wolatylność kursów walut i rentowność instrumentów finansowych. Skala tej zmienności jest na tyle istotna, iż może decydować w najbliższym czasie o wysokiej zmienności poziomu współczynnika kapitałowego Banku.

W ocenie Banku można racjonalnie oczekiwać, że średniookresowy scenariusz, w którym po opanowaniu szokowych reakcji na rynkach finansowych wyceny instrumentów dłużnych oraz kursy walutowe będą miały tendencję do powrotu do stanu, który będzie zbliżony do poziomów obserwowanych przed wystąpieniem czynników destabilizujących opisanych w piśmie. Będzie to miało miejsce o ile sytuacja na rynku finansowym w Polsce nie będzie podlegać odmiennym czynnikom o charakterze dyskretnym specyficznie związanym z sytuacją ekonomiczną w naszym kraju.

Odnosząc się do wskazanej powyżej informacji poufnej dotyczącej wymogu kapitałowego zaznaczenia wymaga fakt, że w ocenie Emitenta zarówno przeszacowanie wyceny portfela obligacji skarbowych jak również deprecjacja złotego i tym samym zwiększenie bilansowej wartości walutowych kredytów hipotecznych może mieć charakter odwracalny.

Poza powyższym Bank informuje, że w toku prowadzonego badania audytowego sprawozdania finansowego Banku za rok 2019 zidentyfikował informację poufną obejmującą łącznie kwestie związane z ustanowieniem/zwiększeniem rezerw i odpisów w przedmiocie:

1. utworzenia rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 158,2 mln złotych, która obniży wynik Banku w IV kwartale 2019 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym;

2. utworzenia dodatkowej rezerwy na koszty związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r., w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie w wysokości 101,6 mln zł, która pomniejszy wynik finansowy w IV kwartale 2019 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym,

3. utworzenia dodatkowego odpisu na inwestycje Banku w jednostki stowarzyszone w wysokości 49,2 mln zł, który pomniejszy wynik finansowy w IV kwartale 2019 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym.

Powyższe wartości są wynikiem prowadzonych przez Zarząd Banku rozmów i uzgodnień z przedstawicielami audytora badającego sprawozdanie finansowe Banku za rok 2019 r., w wyniku których w dniu 24 marca 2020 r. uzyskano ostateczne porozumienie w przedmiocie założeń do metodologii oraz wyników oszacowania rezerw i odpisów na ryzyka wskazane powyżej.

Do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 powyższe dane mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za 2019 r. przewidziana została na dzień 3 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)".

W konsekwencji wystąpienia wskazanych Opóźnionych Informacji poufnych szacowany poziom wymogu kapitałowego, o którym mowa powyżej obliczony na dzień 27 marca 2020 r. wynosił: ok. 8,6% tj. o ok. 0,7 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32%.

Dodatkowo mając na uwadze opisane w poprzednich akapitach następstwa pandemii koronawirusa COVID – 19 Bank informuje, że zachowuje pełną ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe procesy i funkcje odbywają się bez zakłóceń. Wprowadzone zostały rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka epidemicznego zarówno w stosunku do pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Na chwilę obecną znacząca część pracowników Banku wykonuje swoje obowiązki zdalnie lub w warunkach rozproszenia w ramach powierzchni biurowych Banku, co pozwala im na zachowanie bezpiecznych warunków pracy. Poza powyższym Bank podejmuje aktywne działania zachęcające swoich klientów do korzystania z aplikacji mobilnych i bankowości internetowej.

Bank na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia. Zastrzeżenia wymaga jednak fakt, że precyzyjne oszacowanie wpływu obecnej sytuacji wywołanej pandemii koronawirusa COVID - 19 nie jest możliwe, zaś skala jest uzależniona w dużej mierze od czynników zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą Banku.

Odnosząc się do wartości ustanowionych rezerw i odpisów Bank informuje, że na moment publikacji niniejszego raportu nie uległy one zmianie.

Do momentu publikacji niniejszego raportu, złożone przez Bank wnioski na podstawie art. 17 ust. 5 lit. d) Rozporządzenia MAR nie zostały rozpatrzone przez Komisję.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu
2020-04-03Marcin RomanowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »