Reklama

TERESA (TER): Umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA zwołanego na dzień 27 maja 2015 roku.

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA SA informuje, iż do Spółki w dniu 5 maja 2015 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PANI TERESA MEDICA SA ,zwołanego na dzień 27 maja 2015 roku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej, podjętej w dniu 4 maja 2015 roku. Powyższy wniosek zawiera w załączeniu projekt przedmiotowej uchwały.

Reklama

Dodany punkt będzie miał brzmienie:

" zatwierdzenie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej podjętej w dniu 4 maja 2015 roku.”

W związku z powyższym następuje dodanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA zwołanego na dzień 27 maja 2015 roku, o poniższym brzmieniu:

Uchwała Nr17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2015 roku

z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe

w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej podjętej w dniu 4 maja 2015 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 15 ust. 7. oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej podjętą w dniu 4 maja 2015 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym :

Łączna liczba ważnych głosów: :

w tym :

- liczba głosów za podjęciem uchwały :

-liczba głosów przeciw podjęciu uchwały :

-liczba głosów wstrzymujących się :

Mając na uwadze powyższe, Zarząd PANI TERESA MEDICA SA postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA, opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2015 w dniu 30 kwietnia 2015 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 9.h. o treści:

zatwierdzenie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej podjętej w dniu 4 maja 2015 roku.

Mając na uwadze powyższe uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA zwołanego na dzień 27 maja 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Sporządzenie listy obecności,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014;

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014 oraz roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, ocenę pracy Rady Nadzorczej, a także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

e. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;

f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

h. zatwierdzenie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej podjętej w dniu 4 maja 2015 roku.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PANI TERESA MEDICA SA oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PANI TERESA MEDICA SA zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 7/2015 w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PANI TERESA MEDICA SA do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodany według powyższej informacji tj. punkt 9.h., zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-07 Anna Sobkowiak Sebastian Wojciechowski Bartosz Krysmann Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: sprawy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »