Reklama

PELION (PEL): Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Rejestracja nastąpiła w dniu 16 czerwca 2015 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt LD. XX NS – REJ.KRS/8907/15/300.

Reklama

Wysokość kapitału zakładowego Spółki została obniżona z kwoty 22.371.150,00 zł (dwudziestu dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy stu pięćdziesięciu złotych),do kwoty 22.291.428,00 zł (dwudziestu dwóch milionów dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu dwudziestu ośmiu złotych), czyli o kwotę 79.722 (siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset dwudziestu dwóch złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostała po umorzeniu 39.861 (trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji własnych Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda akcja.

Umorzeniu uległy akcje własne Spółki na okaziciela, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Akcje własne Spółki nabyte zostały za łączną kwotę 3.027.161,69 (słownie: trzech milionów dwudziestu siedmiu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden złotych i 69/100).

Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się 11.185.575 akcji, które uprawniały do 18.278.775 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zarejestrowaniu ww. zmian na kapitał zakładowy składa się 11.145.714 akcji, które uprawniają do 18.238.914 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpiła także rejestracja zmian Statutu Spółki, dokonanych na mocy uchwał nr 20 - 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pelion S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 roku w zakresie zapewnienia udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i związanych z tym zmian Statutu Spółki w zakresie §6, §7 ust. 1, §12 ust. 4.

Dotychczasowa treść §6, §7 ust. 1, §12 ust. 4 Statutu Spółki brzmiała następująco:

"§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 22.371.150 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 24.478.350 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.185.575 (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 12.239.175 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja.”

"§ 7.

1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 9.412.275 (dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć).”

"§ 12.

1. […]

2. […]

3. […]

4. Spółka zapewnia udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:

a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając w szczególności zabieranie głosu w dyskusji, kierowanie pytań, składanie wniosków formalnych, w tym sprzeciwów do protokołu oraz zgłaszanie projektów uchwał.”

Nowe brzmienie § 6, §7 ust. 1, §12 ust. 4 Statutu Spółki:

"§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 22.291.428 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) i nie więcej niż 24.398.628 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.145.714 (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście) i nie więcej niż 12.199.314 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja.”

"§ 7.

1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 9.372.414 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście).”

"§ 12

1. […]

2. […]

3. […]

4. Spółka zapewnia udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:

a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”

5. […]”

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt) 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-22Jacek DauenhauerWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »