Reklama

POLCOLOR (PLT): Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w statucie Polcolorit S.A. w związku ze scaleniem akcji Spółki. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 20 października 2012 w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji przez sąd zmian w Statucie Spółki, Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegoz dnia 18 czerwca 2013 r. na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dokonano wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 9(słownie: dziewięć) akcji własnych Spółki (3 akcje imienne oraz 6 akcji zwykłych na okaziciela) odpowiadającym 12 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,00000751 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawieUchwał nr 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2012 r. w zakresie scalenia akcji spółki (w proporcji 10:1) oraz zmiany wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1 zł.

Reklama

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji umorzenia ww. akcji własnych, scaleniu oraz zmianie wartości nominalnej wynosi obecnie17.923.186,00 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) złotych, i dzieli się na 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) akcji a w tym:

- 3.233.211 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda,

- 14.689.975 (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego (umorzeniu akcji) odpowiada 21.156.397 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent przypomina, iż umorzone akcje, były akcjami własnymi Spółki, które zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20 października 2012 roku) w związku z czym, umorzenie odbyło się nieodpłatnieczyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki.

Emitent informuje, iż równocześnie z rejestracją umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki, miała miejsce rejestracja scalenia akcji Spółki ("Scalenie”).

Scalenie akcji odbyło się w ten sposób, że nową serią B, oznaczono wszystkie dotychczas wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, tj. dotychczasowe serie B, C, E i F oraz ustalono wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii w wysokości 1 (jeden) złoty w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) zachowując przy tym dotychczasowe oznaczenie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.

W związku z powyższymi zdarzeniami (umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, scalenie oraz zmiana wartości nominalnej akcji) w Statucie Spółki zarejestrowano zmiany w następującym zakresie.

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki było:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.923.186,90 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). ”

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki jest:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.923.186,00 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) złotych.”

W § 6 ust. 2 Statutu Spółki było:

"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzynaście) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) nie więcej niż 11.285.774 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiątpięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii C owartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda.,

d) 51.788.652 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda

e) 51.493.217 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy dwieście siedemnaście) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.”

W § 6 ust. 2 Statutu Spółki jest:

"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 3.233.211 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda,

b) 14.689.975 (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda.”

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Barbara Urbaniak-MarconiPrezes ZarząduBarbara Urbaniak-Marconi
2013-06-26Ireneusz WolfWiceprezes ZarząduIreneusz Wolf

Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »