Reklama

POLIMEXMS (PXM): Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja zmiany statutu Spółki - raport 84

Raport bieżący nr 84/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (dalej: ”Spółka”) informuje, iż powziął informację poprzez system usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości eMS (mieszczący się pod adresem https://ems.ms.gov.pl) o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Rejestracja nastąpiła w dniu 7 lipca 2015 r.

Reklama

Wysokość kapitału zakładowego Spółki została obniżona z kwoty 173 237 605,68 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć i 68/100 złotego), do kwoty 173 237 604,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote), czyli o kwotę 1,68 zł. (słownie: jeden złoty i 68/100), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji Spółki.

Umorzeniu uległy 42 akcje zwykłe własne Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Umorzone akcje uprawniały do 42 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje własne objęte umorzeniem zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie.

Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się 4 330 940 142 akcji, które uprawniały do 4 330 940 142 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zarejestrowaniu dokonania umorzenia akcji na kapitał zakładowy składa się 4 330 940 100 akcji, które uprawniają do 4 330 940 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zamienione zostały wszystkie 37 550 akcje zwykłe imienne serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zostały oznaczone jako seria A1.

Ponadto w związku z faktem, że liczba akcji w seriach A - F po opisanych powyżej zmianach łącznie stanowi 381 174 683 Spółka dokonała odpowiednich zmian w rubryce 9 rejestru przedsiębiorców KRS polegającej na wykreśleniu poszczególnych serii akcji od A do F, a wprowadzeniu wspólnej serii A, B, C, D, E, F łącznie na 381 174 683.

Zmienione zostało dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.605,68 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na:

1)37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,

2)381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

3)235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

4)25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

5)57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

6)38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

7)17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

8)416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,

9)396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,

10)133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda; oraz

11)2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda.”

Obecne brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 9.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na:

1)37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,

2)381.174.683 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

3)235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)grosze każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

4)25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

5)57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

6)38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda ,dopuszczonych do obrotu giełdowego,

7)17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

8)416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,

9)396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,

10)133.393.702 (sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwa )akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,-

11)2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda.”

Tekst jednolity statutu przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 120/XI w dniu 30 czerwca 2015 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-07Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »