Reklama

ALCHEMIA (ALC): Umorzenie akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego; rejestracja zmian w statucie Spółki. - raport 98

Raport bieżący nr 98/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 29 listopada 2010 r. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 15 listopada 2010 r. obniżenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Wartość kapitału zakładowego została obniżona z kwoty 292.479.200,00 zł (dwustu dziewięćdziesięciu dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu złotych) do kwoty 269.100.000,00 (dwustu sześćdziesięciu dziewięciu milionów stu tysięcy złotych), czyli o kwotę 23.379.200,00 (dwudziestu trzech milionów trzystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji emitenta pozostałych po umorzeniu 17.984.200,00 (siedemnastu milionów dziewięćset osiemdziesięciu czterech tysięcy dwustu) akcji własnych serii E o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda.

Reklama

Umorzeniu uległy akcje własne serii E nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu umorzenia wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. ALCHEMIA S.A. Umorzone akcje uprawniały do 17.984.000 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 7,9935 % (siedem i dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, uległa zmniejszeniu o 17.984.000 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów, z liczby 224.984.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów do 207.000.000 (dwieście siedem milionów) głosów. Akcje zostały umorzone za łączną kwotę 131.961.654,14 zł (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i czternaście groszy).

Wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta nastąpiła także rejestracja zmian Statutu Emitenta wynikająca z uchwały nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, poprzez nadanie nowego brzmienia art. 9.1 Statutu Spółki ALCHEMIA S.A.

Dotychczasowa treść art. 9. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 292.479.200 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 168.738.000 (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.

Art. 9. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.100.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.

Emitent podaje do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 9 w zw. § 15 i § 5 ust. 1 pkt 12 w zw. z § 18 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm).

Załączniki:

Plik;Opis
Karina Wściubiak-Hankó - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: umorzenie | Raport bieżący | Alchemia SA | alchemia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »