PLASTBOX (PLX): Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. (zwana: "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 26 września 2014 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na podstawie którego zarejestrowane zostało w dniu 25 września 2014 r. obniżenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

Wartość kapitału zakładowego została obniżona z kwoty 44.061.400,00 zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty 41.941.035,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych), czyli o kwotę 2.120.365,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Emitenta pozostałych po umorzeniu 2.120.365 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji własnych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Reklama

Umorzeniu uległy akcje własne serii G nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych, wykonywanego na podstawie uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r.

Umorzone akcje uprawniały do 2.120.365 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 4,81 % kapitału zakładowego.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, uległa zmniejszeniu o 2.120.365 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów z liczby 44.061.450 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów do liczby 41.941.085 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów.

Łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na odkup dobrowolnie umorzonych akcji wyniosła 5.109.452,36 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy).

Łącznie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpiła także rejestracja zmian Statutu Emitenta wynikająca z uchwały nr 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia § 8 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki brzmiała następująco:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

2. Akcjami Spółki są:

a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,

b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:

- 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000

- 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450

c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,

d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,

e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,

f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700

g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700.

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

§ 8 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035,- zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

2. Akcjami Spółki są:

a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,

b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:

- 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000

- 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450

c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,

d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,

e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,

f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700

g) 19.910.335 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 19.910.335.

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-27Grzegorz PawlakPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »