Reklama

FASING (FSG): Umowa agencyjna.

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2012 roku, została przysłana droga elektroniczną do FASING SA podpisana przez Lowaken United International Co., Ltd. z siedzibą Beijing (Chiny) Umowa Agencyjna. Umowa Agencyjna (datowana 3 kwietnia 2012 roku) została zawarta pomiędzy Grupą Kapitałową FASING S.A (Zleceniodawca) a firmą Lowaken United International Co., Ltd (Agent Generalny) na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy agencyjnej jest określenie zasad współpracy w zakresie promocji, działań marketingowych mających na celu rozszerzenie rynku zbytu oraz pośrednictwa Agenta w sprzedaży towarów oferowanych przez Grupę Kapitałową FASING SA na terytorium Chin. Wg zawartej umowy, rodzaj towarów oraz jego ilość i terminy dostaw będą każdorazowo określane w zamówieniach składanych przez Agenta Generalnego lub przez kontrahentów pozyskanych przez Agenta. Strony umowy ustaliły, iż wysokość zakładanej sprzedaży w 2012 roku wyniesie równowartość 5,0 mln euro.

Postanowienia odnośnie kar umownych:

Agent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej:

- w razie naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy handlowej określonego w § 13 niniejszej umowy kwoty 50,0 tys. euro za każde naruszenie,

- w razie naruszenia zakazu konkurencji określonego w § 12 niniejszej umowy kwoty 100,0 tys. euro za każde naruszenie,

Każda ze stron zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10%% wartości określonej w kontrakcie w przypadku niezawarcia umowy z kontrahentem w wyniku zaniechania lub zaniedbania przez jedną ze stron jej obowiązków.

Ewentualne kwestie sporne, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony będą starały się rozwiązać polubownie, z poszanowaniem dobrych zwyczajów kupieckich. W razie braku kompromisu spory będą rozpatrywane przez wybrany przez Strony sąd międzynarodowy, zgodnie z regułami obowiązującymi w tym sądzie.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2011 r. wynosił 58.285,0 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Maksymilian Klank - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »