Reklama

BUMECH (BMC): Umowa istotna - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Dostawca) informuje, iż dnia 18.01.2017 roku została obustronnie podpisana umowa między Spółką a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: Odbiorca). Przedmiotem umowy jest dostawa i sprzedaż wykładzin gumowych zbrojonych na lata 2017 – 2019.

Łączna orientacyjna maksymalna wartość przedmiotu umowy na lata 2017 – 2019 wynosi 2 140 200 zł brutto

(1 740 00 zł netto).

Odbiorca ma prawo naliczyć Dostawy poniższe kary umowne:

Reklama

a) Za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10 % łącznej wartości netto przedmiotu umowy;

b) Za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy - w wysokości 10 % łącznej wartości netto przedmiotu umowy;

c) Za opóźnienie w dostawie - w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień opóźnienia;

d) Za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi –

w wysokości 0,3 % wartości netto zrealizowanej części dostawy, której opóźnienie dotyczy, za każdy dzień niedotrzymania terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

e) Za nieterminowy czas realizacji serwisu Dostawcy w ramach obsługi gwarancyjnej i rękojmi, mający na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych wad - w wysokości 0,2 % wartości netto zrealizowanej części dostawy, której opóźnienie dotyczy, za każdy dzień przekroczenia uzgodnionego terminu;

f) Wejście/wjazd/przebywanie na terenie Odbiorcy osób, którymi Dostawca posługuje się przy wykonywaniu umowy w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może skutkować naliczeniem przez Odbiorcę kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Ponadto Dostawca nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Odbiorcy do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez Odbiorcę od jej realizacji w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Dostawcy do naliczania kar i żądania odszkodowania.

Emitent informuje również, iż od początku 2016 roku do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego Bumech S.A. podpisał ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM szereg umów przychodowych, których łączna szacowana wartość brutto (poza umową opisaną powyżej) wynosi 3,2 mln zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-18Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2017-01-18Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »