Reklama

PRIMETECH (PTH): Umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 09 marca 2011 r. do spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy z dnia 18.01.2011r. są: ZEG S.A. - sprzedający oraz Kompania Węglowa S.A. - kupujący.

Reklama

Przedmiotem powyższej umowy jest dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla CW Zachód Oddział KWK Knurów - Szczygłowice w 2011roku.

Wartość umowy: 326.682,00 zł netto.

Termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2011 r.

Kary umowne: każda ze stron umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu w przypadku gdy kupujący lub sprzedający odstąpi od zamówienia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność druga strona zamówienia. Strony ustaliły ponadto karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku gdy odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron nastąpi z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za czwarty kwartał 2010 roku - 1.346.518 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 179.932 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 25/2011 z dnia 10.03.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »