PRIMETECH (PTH): Umowa krajowa jednostki zależnej. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 9 marca 2010r. do spółki "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy z dnia 26 lutego 2010 r. są: "WAMAG" S.A. - Sprzedający oraz Kompania Węglowa S.A., KWK "Marcel" - Kupujący.

Reklama

Przedmiotem umowy dostawa pompy próżniowej PR75 dla ZPMW KWK "Marcel".

Wartość umowy: 145.000,00 zł netto.

Okres realizacji umowy: dwa miesiące od daty zawarcia umowy.

Kary umowne: Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Sprzedający - w wysokości 10 % wartości brutto umowy. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiada Kupujący.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg. opublikowanego raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku -1.319.861 tys. zł) , wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 136.413 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 26/2010 z dnia 24.02.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 90/2009 z dnia 11.05.2009 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Katowice | Raport bieżący | Kopex SA | Kopex SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »