Reklama

PRIMETECH (PTH): Umowa krajowa konsorcjum firm GK KOPEX.

Raport bieżący nr 88/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 13 października 2010 r. do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy z dnia 08.10.2010r. są: konsorcjum firm: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o. o. (Pełnomocnik - Lider Konsorcjum), Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. (Uczestnik Konsorcjum - jednostka zależna od Emitenta), KOPEX S.A. (Uczestnik Konsorcjum) - Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. KWK "Murcki - Staszic" - Zamawiający.

Przedmiotem powyższej jest umowy dzierżawa kombajnu ścianowego typu KSW-880EU/3,3kV dla KHW S.A. KWK "Murcki - Staszic".

Wartość umowy wynosi: 1.465.900,00 PLN + 22% VAT

Termin realizacji: 214 dni.

Kary umowne: w razie odstąpienia od umowy z winy jednej ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

W przypadku, gdy Zamawiający utraci kombajn lub zespół kombajnowy w wyniku, czego będą musiały one być wyzłomowane oraz gdy kombajn lub zespół kombajnowy zostanie zakwalifikowany do złomowania z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie w wysokości:

a) 75% wartości przedmiotu dzierżawy, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 18 miesięcy, licząc od uruchomienia w ścianie,

a) 50% wartości przedmiotu dzierżawy, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 18 miesięcy, licząc od uruchomienia w ścianie.

Stroną przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnych poniesionych szkód przekraczałaby wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2010 roku - 1.334.388tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 155.427 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2010 z dnia 28.09.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 176/2009 z dnia 13.11.2009 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Marian Kostempski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Katowice | Kopex SA | Raport bieżący | Kopex SA | konsorcjum

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »