Reklama

PRIMETECH (PTH): Umowa krajowa konsorcjum spółek GK KOPEX. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 4 lutego 2011 r. do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy z dnia 23.12.2010r. są: konsorcjum spółek: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (Pełnomocnik konsorcjum), KOPEX S.A. (Uczestnik konsorcjum), Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu (Uczestnik konsorcjum, jednostka zależna od Emitenta) - Wydzierżawiający oraz Kompania Węglowa S.A. - Dzierżawca.

Reklama

Przedmiotem powyższej umowy jest dzierżawa kombajnu ścianowego dla KW S.A. - Oddział KWK "Bolesław Śmiały" na czas eksploatacji ściany 410 w pokładzie 324/3 na okres 98 dni wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy.

Wartość umowy: 629.160,00 zł + VAT.

Termin realizacji umowy wynosi 98 dni.

Kary umowne: każda ze stron umowy jest zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

W przypadku, gdy Dzierżawca utraci kombajn lub zespół kombajnowy, w wyniku czego będą musiały być one wyzłomowane oraz gdy kombajn lub zespół kombajnowy zostanie zakwalifikowany do złomowania z innych przyczyn, leżących po stronie Dzierżawcy, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu odszkodowanie w wysokości:

- 100% wartości początkowej kombajnu lub zespołu kombajnowego w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia w ścianie,

- 75% wartości początkowej kombajnu lub zespołu kombajnowego w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia w ścianie.

Niezależnie od kar umownych przewidzianych w ust. 1 i 2 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat, lecz nie wyższego niż wartość przedmiotu dzierżawy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2010 roku - 1.341.371tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 176.5645 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 9/2011 z dnia 02.02.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Marian Kostempski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »