Reklama

PRIMETECH (PTH): Umowa krajowe jednostki pośrednio zależnej.

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 31 marca 2011 r. do spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na 18.03.2011r. są: ZEG S.A. - Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - Zamawiający.

Przedmiotem powyższej umowy jest świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji ZEG S.A. dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. zgrupowanych w Centrum Wydobywczym "Północ" w 2011r.

Wartość umowy: 110.000,00 zł netto.

Termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2011 r.

Kary umowne: Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% umownej wartości netto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu gdy którakolwiek ze stron odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% umownej wartości netto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Jeśli kary nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający niezależnie od kar umownych może domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za czwarty kwartał 2010 roku - 1.346.518 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki

zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 174.428 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 32/2011 z dnia 28.03.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Joanna Parzych - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Kopex SA | Hardex SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »