Reklama

FASING (FSG): Umowa kredytowa - raport 55

Raport bieżący nr 55/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 21 grudnia 2010 roku została zawarta z Orzesko - Knurowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie O/Zabrze Umowa o Kredyt Obrotowy nr 21/Zab/2010/0 w kwocie 1.000,0 tys. zł. Kredyt ten został udzielony na okres od 21.12.2010r. do 20.12.2012r. w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Dzień ostatecznej spłaty kredytu, odsetek i innych należności wyznaczono na 20.12.2012 r.

Reklama

Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy kredytowej wynosi 7,85 % w stosunku rocznym, co stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 3,85 % oraz marży banku w wysokości 4,00 punkty procentowe.

Wysokość stawki bazowej WIBOR 3M na dany miesiąc ustala się jako średnią arytmetyczną stawek WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany miesiąc rozliczeniowy.

W okresie trwania umowy o kredyt, Bank zastrzegł sobie możliwość zmiany oprocentowania kredytów, do których stosuje się zmienną stopę procentową.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:

1. weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym,

3. sądowy zastaw rejestrowy, a do czasu jego ustanowienia przewłaszczenie warunkowe, ustanowiony na środkach trwałych - maszynach i urządzeniach na łączną kwotę 1.582,7 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

4. sądowy zastaw rejestrowy na prawach do obligacji Skarbu Państwa w ilości 450 sztuk o wartości nominalnej 1,0 tys. zł każda (na łączną kwotę 450,0 tys. zł ).

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarto z Orzesko-Knurowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie O/Zabrze umowy (włączając powyższą umowę) na łączną wartość 5.300,0 tys. zł. Umową o największej wartości była Umowa o Kredyt Obrotowy nr 16/Zab/2010/0 zawarta w dniu 12 lipca 2010 roku na kwotę 1.800,0 tys. zł. Kredyt ten został udzielony na okres od dnia 12.07.2010r. do dnia 11.07.2013r. w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy kredytowej było zmienne i wynosiło 8,50% w stosunku rocznym. Dzień ostatecznej spłaty kredytu, odsetek i innych należności wyznaczono na 11.07.2013 r.

Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi:

1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym,

3. poręczenie cywilne Spółki Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach do kwoty 1.000,0 tys zł.

4. sądowy zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, a do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie środków obrotowych na łączną kwotę 300,0 tys zł.

5. sądowy zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, a do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie warunkowe na środkach trwałych - maszynach i urządzeniach na łączną kwotę 1.172,0 tys zł.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 30.09.2010 r. wynosił 54.841,5 tys zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »