Reklama

ECHO (ECH): Umowa kredytowa - raport 20

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2011 roku "GALERIA SUDECKA - Projekt Echo - 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, podmiot zależny od Emitenta, (Kredytobiorca) podpisała z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawca) umowę kredytową (Umowa).

Na mocy postanowień Umowy, Kredytodawca oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy, na podstawie jego wniosku, kredyt (Kredyt) w kwocie nieprzekraczającej najniższej z poniższych kwot:

Reklama

18 mln EUR (osiemnaście milionów euro) lub 70% wartości rynkowej nieruchomości, gdzie na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, kwota 18 mln EUR stanowi równowartość 71,33 mln PLN. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej trzymiesięcznej stopie EURIBOR (3M EURIBOR), powiększonej o marżę banku.

Środki pozyskane na podstawie Umowy Kredytobiorca wykorzysta wyłącznie w celu refinansowania poniesionych przez siebie nakładów na realizację projektu Centrum Handlowego Echo w Jeleniej Górze, poprzez spłatę pożyczek wspólników lub udzielenie pożyczek dla spółek z grupy kapitałowej Emitenta, z przeznaczeniem na prowadzone projekty.

Zabezpieczeniem spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego Kredytu są m.in.:

- ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty Kredytu w całym okresie kredytowania,

- umowy zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na: 1/ akcjach Emitenta w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, 2/ akcjach Forum XXIX FIZ w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, 3/ udziałach w kapitale zakładowym komplementariusza, 4/ rachunkach bankowych Kredytobiorcy,

- pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych Kredytobiorcy w zakresie określonym przez bank;

- umowę przelewu praw na zabezpieczenie;

- umowę podporządkowania wierzytelności innych wierzycieli Kredytobiorcy, będących wspólnikami Kredytobiorcy, wierzytelnościom Banku wynikającym z Umowy;

- oświadczenie Kredytobiorcy w trybie art. 97 Prawa Bankowego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić bankowi wypłacony Kredyt w następujący sposób:

a) część w kwartalnych ratach wyznaczonych w oparciu o formułę rat annuitetowych tj. równych rat kapitałowo-odsetkowych,

b) pozostała część w formie raty balonowej w ostatni dniu okresu kredytowania,

z zastrzeżeniem, że całkowita spłata przez Kredytobiorcę nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania tj. 31 grudnia 2015 r. Harmonogram spłat aktualizowany będzie po każdej Wypłacie Kredytu.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Gromniak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »