Reklama

ECHO (ECH): Umowa kredytowa - raport 64

Raport bieżący nr 64/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku spółka Galeria Olimpia - Projekt Echo - 98 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396402 (dalej: Kredytobiorca, Spółka), podmiot zależny od Emitenta, podpisała z Nordea Bank Polska SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021828, (dalej: Kredytodawca, Bank) umowę kredytu (dalej: Umowa).

Na warunkach określonych w Umowie, Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy, na podstawie jego wniosku:

1/ środki pieniężne stanowiące kredyt budowlany i inwestycyjny w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 15.372.421 EUR (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden euro);

2/ środki pieniężne stanowiące kredyt VAT w kwocie nie przekraczającej 6.587.100 PLN (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych);

Kredytobiorca wykorzysta kredyty wyłącznie w następujących celach:

1/ Kredyt budowlany - w celu sfinansowania kosztów projektu oraz refinansowania nakładów na koszty projektu poniesionych przez Kredytobiorcę;

2/ Kredyt VAT - w celu sfinansowania lub refinansowania podatku VAT;

3/ Kredyt inwestycyjny - wykorzystana transza kredytu budowlanego zostanie skonwertowana na kredyt inwestycyjny.

Kwoty kredytu są oprocentowane; dla Kredytu Inwestycyjnego i Kredytu budowlanego - według 1 lub 3 miesięcznej stopy EURIBOR, dla Kredytu VAT - według 1 lub 3 miesięcznej stopy WIBOR; powiększone o marżę banku.

Środki pozyskane na podstawie umowy Kredytobiorca wykorzysta na budowę centrum handlowego "OLIMPIA" w Bełchatowie ul. Kolejowej i ul. Armii Krajowej.

Termin spłaty kredytów został oznaczony następująco:

1/ w odniesieniu do Kredytu Inwestycyjnego - nie później niż 30 czerwca 2018 r.,

2/ w odniesieniu do Kredytu VAT - 6 miesięcy po dacie zakończenia inwestycji, nie później niż 30 czerwca 2013 r.,

Spłata zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku związanych z Kredytem zostaje zabezpieczona poprzez m.in.:

1/ hipotekę łączną o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na Nieruchomości, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu Inwestycyjnego;

2/ hipotekę łączną o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na Nieruchomości, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu VAT;

3/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich akcjach w Kredytobiorcy, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu Inwestycyjnego;

4/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich akcjach w Kredytobiorcy, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu VAT;

5/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich udziałach w Komplementariuszu, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu Inwestycyjnego;

6/ zastaw rejestrowy (w tym zastaw finansowy do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiony na wszystkich udziałach w Komplementariuszu, do sumy wynoszącej 150% Maksymalnej Kwoty Kredytu VAT.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Gromniak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »