FASING (FSG): Umowa kredytowa - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2014 roku została zawarta ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA” w Katowicach umowa o kredyt w rachunku bieżącym, w ramach której Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł na następujących warunkach:

- okres kredytowania: od 17.02.2014r. do 16.02.2015r.

Reklama

- cel kredytowania: pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

- spłata kredytu: ustalono dzień 16.02.2015 roku jako ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności.

- w dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,61 % w stosunku rocznym co stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 1M obowiązującej w dniu sporządzenia umowy kredytu, która wynosi 2,61% oraz marży w wysokości 2,00 %,

- od zadłużenia przeterminowanego, Bank nalicza odsetki wg zmiennej stopy oprocentowania odpowiadającej wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. W dniu podpisania umowy kredytu odsetki te wynoszą: 16,0% w stosunku rocznym.

Prowizje należne Bankowi:

- prowizja od kwoty przyznanego kredytu – w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 0,50 % od kwoty przyznanego kredytu. Kwota należności z tytułu prowizji w wysokości 15.000,00 zł płatna jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu,

- za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Śląskiego Banku Spółdzielczego "SILESIA” w Katowicach dla klientów instytucjonalnych, obowiązującą w dniu wykonywania czynności.

Według zawartej umowy zabezpieczenie kredytu stanowi:

- zastaw rejestrowy na zgrzewarce iskrowej KSH 602D - wpis na kwotę 4.351.000,00 zł. Do czasu ustanowienie skutecznego zastawu dokonane zostanie na rzecz Banku przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym,

- hipoteka na nieruchomości o KW nr KA1K/00048838/3 – wpis do kwoty 2.000.000,00 zł – stanowiącej własność Kredytobiorcy,

- cesja z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zgrzewarki iskrowej KSH 602D,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku

- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w PKO BP S.A.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA” w Katowicach umowy kredytowe (włączając powyższą) na łączną kwotę 16.000.000,00 zł. O zawarciu umów kredytowych informowaliśmy w raportach bieżących nr 15/2013 z dnia 1 marca 2013 roku oraz nr 33/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2013r. wynosił 67.203,9 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-17Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2014-02-17Grażyna DudekProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »