Reklama

ECHO (ECH): Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent”), informuje, iż w dniu 16 maja 2016 r. Emitent otrzymał podpisaną z datą 13 maja 2016 r., przez podmioty zależne od Emitenta, spółki:

1) Galeria Sudecka – “Projekt Echo – 43” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, (adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000615677, o numerze REGON 260133410, (dalej: "Kredytobiorca 1”, "Spółka 1”) oraz

Reklama

2) Veneda – “Projekt Echo – 97” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, (adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616084, o numerze REGON 291016455 (dalej: "Kredytobiorca 2”, "Spółka 2”) oraz

3) Echo – Galeria Amber Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, (adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000613851, o numerze REGON 291016834 (dalej: "Kredytobiorca 3”, "Spółka 3”) oraz

4) Galeria Olimpia – “Projekt Echo – 98” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, (adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615666, o numerze REGON 260133403 (dalej: "Kredytobiorca 4”, "Spółka 4”)

5) Outlet Park – Projekt Echo – 126 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, (adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618233, o numerze REGON 260653545 (dalej: "Kredytobiorca 5”, "Spółka 5”)

6) “Centrum Przemyśl – Projekt Echo – 118 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, (adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614786, o numerze REGON 291013362 (dalej: "Kredytobiorca 6”, "Spółka 6”)

7) “Vousoka Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, (adres: Al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617417, o numerze REGON 260462710 (dalej: "Kredytobiorca 7”, "Spółka 7”)

(dalej razem: "Kredytobiorcy”, "Spółki”),

z bankiem Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, przy ul. Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt nad Menem, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem HRA 29821, prowadzonym przez Sąd Rejonowy (Amtsgericht) dla Frankfurt nad Menem, (dalej: "Kredytodawca”, "Bank”)

umowę kredytową kredytu inwestycyjnego (dalej "Umowa”, "Kredyt”).

Środki pozyskane na podstawie Umowy w kwocie 185 mln EUR (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów euro) zostaną wykorzystane przez Kredytobiorców w szczególności na:

1) spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 1 w dniu 19 grudnia 2013 roku (patrz raport bieżący Emitenta Nr 51/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.);

2) spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 2 w dniu 15 grudnia 2011 roku (patrz raport bieżący Emitenta Nr 60/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.);

3) spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 3 w dniu 27 lipca 2012 roku (patrz raport bieżący Emitenta Nr 21/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.);

4) spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 4 w dniu 29 grudnia 2011 roku (patrz raport bieżący Emitenta Nr 64/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.);

5) spłatę całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytowej zawartej przez Kredytobiorcę 5 w dniu 23 grudnia 2013 roku (patrz raport bieżący Emitenta Nr 53/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.);

6) spłatę wewnątrzgrupowego zadłużenia finansowego Kredytobiorców.

Kwota Kredytu jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej EURIBOR, powiększone o marżę Banku.

Ostateczny termin spłaty Kredytu został oznaczony na dzień przypadający 7 lat od daty podpisania Umowy.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu oraz kwot należnych wobec Banku Kredytobiorcy ustanowią lub spowodują ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

1) Hipotekę o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowione przez Kredytobiorców na rzecz Banku na Nieruchomościach do kwoty stanowiącej 150% zaangażowania dotyczącego kredytu Inwestycyjnego;

2) Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji;

3) Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych Kredytobiorców;

4) Umowy Zastawów Rejestrowych i Finansowych na prawach wspólników w kredytobiorcach, na udziałach w spółkach będących komplementariuszami kredytobiorców oraz rachunkach bankowych z najwyższymi pierwszeństwami zaspokojenia na rzecz Banku;

5) Umowa Przelewu na zabezpieczenie wierzytelności i praw Kredytobiorców wynikających m.in. z wszystkich Umów Najmu, Umów Ubezpieczenia, Umów Budowlanych, Umowy o Zarządzanie, gwarancji należytego wykonania dotyczących Umów Najmu oraz Umów Budowlanych;

6) Umowa podporządkowania wierzytelności wierzycieli Kredytobiorców (innych niż Bank) wierzytelnościom z Umowy;

7) Umowa należytego wykonywania obowiązków zawarta pomiędzy Bankiem a podmiotem zarządzającym obiektami należącymi do Kredytobiorców;

8) Każdy inny dokument podpisany przez Podmiot Zobowiązany ustanawiający lub zmierzający do ustanowienia Zabezpieczenia na całości lub części jego aktywów w odniesieniu do zobowiązań Podmiotów Zobowiązanych wynikających z Dokumentów Finansowania;

9) Każdy inny dokument określony jako Dokument Zabezpieczeń przez Bank i danego Kredytobiorcę.

Umowa przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających wypłatę opisanych powyżej kredytów oraz obowiązek spełnienia, po uruchomieniu ww. kredytów, warunków następczych, które również są standardowe dla transakcji tego typu.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-16Piotr Gromniak Wiceprezes Zarządu
2016-05-16Rafał KwiatkowskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »