Reklama

ECHO (ECH): Umowa kredytowa podmiotu zależnego od Emitenta - raport 21

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku spółka PROJEKT ECHO - 39 SP. Z O. O., z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196339 (dalej: Kredytobiorca, Spółka), podmiot zależny od Emitenta, podpisała ze spółką BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, skr. poczt. 1008, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 14843, (dalej: Kredytodawca, Bank) umowę kredytu (dalej: Umowa).

Reklama

Na warunkach określonych w Umowie, Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy, na podstawie jego wniosku:

1/ środki pieniężne stanowiące kredyt budowlany i inwestycyjny w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 47 mln EUR (czterdzieści siedem milionów euro);

2/ środki pieniężne stanowiące kredyt VAT w kwocie nie przekraczającej 7 mln PLN (siedem milionów złotych).

Kredytobiorca wykorzysta kredyty wyłącznie w następujących celach:

1/ Kredyt budowlany - na finansowanie lub refinansowanie nakładów poniesionych na koszty projektu;

2/ Kredyt inwestycyjny - na refinansowanie zadłużenia w ramach kredytu budowlanego poprzez dokonanie Konwersji (spłata kwoty zadłużenia w ramach kredytu budowlanego poprzez wykorzystanie środków udostępnionych w ramach kredytu inwestycyjnego);

3/ Kredyt VAT - na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Kwoty kredytu są oprocentowane; dla Kredytu inwestycyjnego i Kredytu budowlanego - według 1 lub 3 miesięcznej stopy EURIBOR, dla Kredytu VAT - według 1 miesięcznej stopy WIBOR; powiększone o marżę banku.

Środki pozyskane na podstawie umowy Kredytobiorca wykorzysta na budowę Galerii Amber w Kaliszu u zbiegu ul. Górnośląskiej i Trasy Bursztynowej.

Termin spłaty kredytów został oznaczony następująco:

1/ w odniesieniu do Kredytu Inwestycyjnego - w piątą rocznice dnia Konwersji albo 31 grudnia 2019, w zależności od tego która z tych dat przypadnie wcześniej;

2/ w odniesieniu do Kredytu VAT - 6 miesięcy od daty pozwolenia na użytkowanie lub 31 grudnia 2014, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu oraz kwot należnych wobec Banku Kredytobiorca ustanowi lub spowoduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

1/ hipotekę na zabezpieczenie Kredytów o najwyższym pierwszeństwie do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 200% zaangażowania w ramach kredytów,

2/ Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji,

3/ Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji,

4/ Oświadczenie każdego akcjonariusza Kredytobiorcy, będącego w dniu zawarcia niniejszej Umowy jego wspólnikiem o poddaniu się egzekucji,

5/ Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy,

6/ Umowę Podporządkowania - na mocy której określone płatności zostaną podporządkowane w stosunku do płatności na rzecz Kredytodawcy z tytułu Umowy Kredytu,

7/ Umowy Zastawu - oznaczające łącznie zastawy rejestrowe i finansowe na prawach z rachunków Kredytobiorcy, wierzytelnościach pieniężnych Komplementariusza, zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach oraz akcjach Kredytobiorcy

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Gromniak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »