Reklama

ECHO (ECH): Umowa kredytowa podmiotu zależnego od Emitenta - raport 55

Raport bieżący nr 55/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent”), informuje, iż w dniu 18 listopada 2014 roku, podmiot zależny od Emitenta, spółka Projekt Echo – 70 Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271630 (dalej: "Kredytobiorca”, "Spółka”), podpisała z bankami: 1/ BANK ZACHODNI WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723; 2/ Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, ( dalej: "Kredytodawcy”, "Banki”) umowę kredytu (dalej "Umowa”).

Reklama

Środki pozyskane na podstawie Umowy Kredytobiorca wykorzysta na budowę biurowca "Q22” powstającego u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej w Warszawie (dalej; "Projekt”)

Na warunkach określonych w Umowie, Banki oddają do dyspozycji Kredytobiorcy:

1/ środki pieniężne stanowiące kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 112.000 tys. EUR (sto dwanaście milionów euro), gdzie środki Kredytu Pomostowego i Budowlanego zostaną przeznaczone na częściowe finansowanie lub refinansowanie Całkowitych Kosztów Projektu zaś środki Kredytu Inwestycyjnego Kredytobiorca przeznaczy na refinansowanie zadłużenia w ramach Kredytu Budowlanego poprzez dokonanie Konwersji.

2/ środki pieniężne stanowiące kredyt VAT w kwocie nie przekraczającej 16.000 tys. PLN (szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na częściowe finansowanie lub refinansowanie Podatku VAT, który jest należny w związku z realizacją Projektu.

Kwoty kredytu są oprocentowane: Kredyt Pomostowy, Kredyt Budowlany oraz Kredytu Inwestycyjny według zmiennej stopy procentowej EURIBOR, Kredyt VAT według zmiennej stopy procentowej WIBOR, powiększone o marżę banku.

Termin spłaty kredytów został oznaczony następująco:

1/ w odniesieniu kredytu inwestycyjnego – ostateczny termin spłaty został oznaczony na dzień, który przypada 60 (sześćdziesiąt) miesięcy po dacie Konwersji (Kredytu Budowlanego na Kredyt Inwestycyjny),

2/ w odniesieniu do Kredytu VAT – oznacza dzień przypadający 39 (trzydzieści dziewięć) miesięcy od pierwszej Daty Wykorzystania, jednakże nie później niż 45 (czterdzieści pięć) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu oraz kwot należnych wobec Banku Kredytobiorca ustanowi lub spowoduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

1/ Hipoteki o najwyższym pierwszeństwie ustanowione przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego na Nieruchomości Gruntowej na rzecz:

- BZ WBK jako Agenta Zabezpieczeń w wysokości 174.000 tys. EUR (sto siedemdziesiąt cztery miliony euro) na zabezpieczenie spłaty kwoty głównej kredytu, odsetek, opłat i innych kosztów związanych z Kredytami;

- BZ WBK w wysokości 56.000 tys. EUR (pięćdziesiąt sześć milionów euro) na zabezpieczenie wszelkich roszczeń związanych z Umowami Hedgingowymi, których BZ WBK jest stroną;

- PKO BP w wysokości 56.000 tys. EUR (pięćdziesiąt sześć milionów euro) na zabezpieczenie wszelkich roszczeń związanych z Umowami Hedgingowymi, których PKO BP jest stroną;

2/ Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji;

3/ Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych Kredytobiorcy;

4/ Umowę Cesji Praw tj. zawartą pomiędzy Kredytobiorcą (jako cedentem) a Agentem Zabezpieczeń (jako cesjonariuszem) umowę cesji praw (obecnych i przyszłych) Kredytobiorcy z tytułu odpowiednich Umów Projektu, każdej Umów Najmu oraz Polis Ubezpieczenia.

5/ Umowę Gwarancji tj. umowę zawartą pomiędzy Kredytobiorcą, Emitentem oraz Kredytodawcami na okres kończący się całkowitą spłatą Kredytu Budowlanego (do daty Konwersji), obejmującą zobowiązania Emitenta do udzielenia gwarancji płatności, gwarancji wsparcia oraz poręczenie;

7/ Umowy Zastawów Rejestrowych i Finansowych na udziałach oraz rachunkach;

8/ Każde pełnomocnictwo udzielone przez Podmiot Zobowiązany na rzecz Agenta Zabezpieczeń lub Kredytodawcy w związku z Dokumentami Finansowymi.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-19Piotr GromniakPrezes Zarządu
2014-11-19Artur LangnerWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »