Reklama

NTTSYSTEM (NTT): Umowa kredytowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - raport 24

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 12 listopada 2012r. Spółka otrzymała, podpisaną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), Umowę Nr 2012/20 Kredytu Obrotowego datowaną na dzień 08 listopada 2012r.

Zgodnie z postanowieniami umowy:

Bank udziela odnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych), przeznaczonego na finansowanie zakupu towarów i materiałów na realizację zamówień.

Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku,

- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,

- oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego do kwoty 10.500.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych),

- hipoteka umowna z wpisem na III miejscu do kwoty 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) - zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym, udzielonym w kwocie 1.700.000,00 EUR (słownie: jeden milion siedemset tysięcy Euro) umową kredytu nr 2011/18 z dnia 30.09.2011r., wraz z późniejszymi zmianami (informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 15 października 2011r. i raporcie bieżącym nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.) oraz z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym w kwocie 7.200.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) umową kredytu nr 2004/1001618733 z dnia 10.03.2004r., wraz z późniejszymi zmianami (informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008r., nr 5/2009 z 4 marca 2009r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010r., nr 4/2011 z 29 marca 2011r., nr 16/2011 z 15 października 2011r. i nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.).

Kredyt będzie uruchamiany na podstawie przedkładanych faktur pro forma, faktur zakupu, zaakceptowanych przez Bank, dotyczących zakupu towarów handlowych, materiałów w kraju lub za granicą. Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada dnia 29 marca 2013 roku.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę Banku. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego

ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na

rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą

10% kapitałów własnych Emitenta.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Bank Polski | NTT System | NTT | 'Kasa' | Warszawa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »