Reklama

BUMECH (BMC): Umowa kredytowa z BGK - raport 61

Raport bieżący nr 61/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bumech S.A (dalej: Spółka, Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż dnia 26.08.2016 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: Kredytodawca, BGK) a Emitentem i jego spółką zależną, tj. Przedsiębiorstwem "Kobud” Sp. z o.o. (Gwarant) została zawarta umowa terminowego kredytu eksportowego

z przeznaczeniem na finasowanie wydobycia boksytu na rzecz Uniprom Metali d.o.o.

w czarnogórskiej kopalni. O kontrakcie tym Emitent informował raportami bieżącymi nr: 30/2016 z dnia 26.04.2016 roku, 34/2016 z dnia 13.05.2016 roku, 35/2016 z dnia 31.05.2016 roku, 47/2016 z dnia 12.07.2016 roku, 48/2016

Reklama

z dnia 18.07.2016 roku, 54/2016 z dnia 03.08.2016 roku oraz 57/2016 z dnia 11.08.2016 roku.

W ramach powyższej umowy Kredytodawca oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt terminowy w łącznej kwocie równej 4 600 000 EUR, w dwóch transzach: transzy A w kwocie 2 360 000 EUR oraz transzy B w kwocie 2 240 000 EUR, jednakże w żadnym momencie, w łącznej kwocie nie większej niż 80 procent wartości niezbędnych nakładów poniesionych przez Kredytobiorcę w celu realizacji kontraktu eksportowego. Wartość niezbędnych nakładów ustalono na kwotę 5 760 000 EUR. Jeżeli zobowiązanie z tytułu transzy A nie zostanie wykorzystane całkowicie, to Emitent będzie uprawniony do zwrócenia się do BGK o zwiększenie zobowiązania z tytułu transzy B

o niewykorzystaną kwotę zobowiązania z tytułu transzy A. Kredytobiorca przeznaczy kwoty udostępnione mu

w ramach transzy A na prefinansowanie etapu I oraz transzy B na prefinansowanie etapu II zgodnie z budżetem całego projektu związanego z kontraktem czarnogórskim.

Pozostałe podstawowe parametry kredytu są następujące:

- Okres udostępnienia - okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku;

- Ostateczna data spłaty kredytu przypada w drugą rocznicę podpisania umowy kredytu, jednak nie później niż miesiąc do daty wygaśnięcia Gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą

w Warszawie (dalej: KUKE);

- Oprocentowanie na poziomie EURIBOR + marża BGK

- Wkład własny Kredytobiorcy wynosi 1 160 000 EUR, jednakże nie mniej niż 20% wartości nakładów niezbędnych na realizację kontraktu eksportowego.

Do istotnych zabezpieczeń kredytu należą:

(a) Nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie gwarancja KUKE na kwotę 3 680 000 EUR;

(b) Gwarancja Przedsiębiorstwa "Kobud” Sp. z o.o. (spółki zależnej Emitenta) do kwoty wynoszącej 1 380 000 EUR

(c) Zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na rzeczach ruchomych i prawach, które stanowią zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie, tj. maszynach oraz urządzeniach produkcyjnych należących do Emitenta, znajdujących się na terenie Polski do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9 200 000 EUR;

(d) Umowa o przelew wierzytelności z umów handlowych przysługujących Gwarantowi wobec Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna zawarta pomiędzy Gwarantem jako cedentem oraz BGK jako cesjonariuszem;

(e) Umowa przelewu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawarta pomiędzy Kredytobiorcą i konsorcjantem

(tj. Grottech Sp. z o.o.) jako cedentami oraz Kredytodawcą jako cesjonariuszem;

(f) Przelew wierzytelności ubezpieczeniowych wynikający z umowy ubezpieczenia majątku Kredytobiorcy;

(g) Umowa Zastawu Finansowego o najwyższym pierwszeństwie na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę;

(h) Umowa Zastawu Rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę;

(i) Notarialne oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 9 200 000 EUR złożone przez Emitenta i Gwaranta;

(j) Weksel in blanco wraz z deklarację wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK.

Warunkiem wykorzystania kredytu jest dostarczenie BGK szeregu dokumentów. Ponadto umowa kredytowa wskazuje wiele klauzul nie odbiegających od powszechnie stosowanych na rynku, w tym w szczególności wskazuje przypadki naruszenia warunków kredytu, które są traktowane jako niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu na podstawie art. 75 Prawa Bankowego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-26Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2016-08-26Joanna PłachetkaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »