Reklama

ORANGEPL (OPL): Umowa między TP S.A. oraz TVN. - raport 122

Raport bieżący nr 122/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 października 2010 roku Grupa TP oraz Grupa TVN zawarły długoterminową umowę o współpracy.

Reklama

Telekomunikacja Polska S.A. (Grupa TP) oraz TVN S.A. (Grupa TVN), dwie wiodące grupy telekomunikacyjne i medialne w Polsce, podpisały dzisiaj długoterminową ramową umowę o współpracy (Umowa Ramowa), dotyczącą wzajemnego oferowania produktów i usług oraz współtworzenia nowych ofert i usług. Strony uzgodniły w szczególności, że będą współpracowały w obszarach dostarczania treści programowych (treść), abonamentowych i przedpłaconych usług płatnej telewizji satelitarnej, wideo na żądanie, dystrybucji szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także w obszarach technologii telewizyjnej oraz marketingu.

Umowa Ramowa powinna umożliwić obu stronom rozszerzenie i wzmocnienie ich ofert produktowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału sprzedaży oraz synergii kosztowych w ramach procesu konwergencji telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych.

Po wprowadzeniu w życie współpracy przewidzianej w Umowie Ramowej, Grupa TP będzie świadczyła usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz inne usługi telekomunikacyjne na rzecz obecnych i przyszłych klientów platformy satelitarnej "��n’, natomiast Grupa TVN stanie się głównym partnerem Grupy TP w zakresie dostarczania treści. Grupa TP poszerzy swoją podstawową ofertę telewizyjną o treści dostarczane przez TVN oraz o ofertę "��n’ dla pakietów płatnej telewizji. Współpraca obejmie stopniowe wzajemne dostosowanie ofert płatnej telewizji, aby odzwierciedlały one strukturę pakietów telewizji "��n’. Ostatecznie obie spółki będą czerpały korzyści z bardziej atrakcyjnej oferty pakietowej, wzmocnienia potencjału sprzedaży w ramach wzajemnych baz klientów, a także synergii kosztowych wynikającej ze wspólnie prowadzonych działań technicznych, marketingowych oraz sprzedażowych.

Zgodnie z Umową Ramową, Grupa TP i Grupa TVN postanowiły także, że rozpoczną długotrwałą współpracę w zakresie technologii telewizyjnej. W ramach współpracy, obecnie wykorzystywane technologie będą stopniowo harmonizowane, co umożliwi przedstawianie klientom jednolitej oferty usług. Zdaniem Zarządu, współpraca w tym obszarze przyniesie oszczędności zarówno w zakresie kosztów operacyjnych jak i nakładów inwestycyjnych, wynikające ze wspólnego wykorzystywania i rozwijania technologii.

Umowa Ramowa stanowi istotny krok w procesie umacniania oferty Grupy TP w zakresie usług pakietowych. Realizacja uzgodnionej współpracy pozwoli Spółce na dostarczanie klientom najlepszych treści programowych udostępnianych przez Grupę TVN, zarówno jej własnych kanałów telewizyjnych, jak i wybranych produkcji podmiotów trzecich. Podczas gdy wykorzystanie współpracy z solidnym partnerem dostarczającym treść programową jest zgodne ze strategią Grupy TP, zdaniem Zarządu omawiana współpraca przyniesie także korzyści dla wskaźnika EBITDA sięgające łącznie około 100 mln złotych w ciągu kolejnych pięciu lat, dzięki większej atrakcyjności wspólnych pakietów, redukcji kosztów oraz lepszego wykorzystania zasobów sprzedażowych. Ponadto, współpraca Stron opisana w Umowie Ramowej pozwoli Grupie TP na dostarczanie abonentom "��n’ usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Grupę.

Zgodnie z Umową Ramową Strony postanowiły kontynuować działania konieczne do wypracowania szczegółowych zasad i warunków wzajemnej współpracy, w każdym z ustalonych obszarów. Strony uzgodniły, że zawrą szereg szczegółowych umów, precyzujących warunki dotyczące każdego obszaru współpracy, w tym w szczególności, umowy w przedmiocie dostarczania i dystrybucji treści, umowę o współpracy w zakresie płatnej telewizji satelitarnej, umowę w sprawie odsprzedaży usług dostępu szerokopasmowego i inne. Strony ustaliły szczegółowy harmonogram zawierania szczegółowych umów oraz wykonywania konkretnych zadań w ramach realizacji postanowień Umowy Ramowej. Termin zawarcia ostatniej z takich szczegółowych umów ustalono na 31 marca 2011 roku. W pewnych okolicznościach, niezawarcie danej szczegółowej umowy lub niewykonanie niektórych uzgodnionych zadań może prowadzić do rozwiązania Umowy Ramowej. W Umowie Ramowej, Strony uzgodniły także, że żadna z nich, ani jej bezpośrednie lub pośrednie podmioty zależne lub powiązane nie podpiszą podobnej umowy o współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną.

Umowa Ramowa została zawarta na okres dziesięciu lat, z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze Stron po upływie trzech lat, ze skutkiem jej rozwiązania po upływie kolejnych dwóch lat.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy TP. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: "sądzić", "spodziewać się", "przewidywać", "szacowane", "projekt", "plan", "pro forma", "zamierzać", "przyszłe", a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych - opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa TP nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »