Reklama

POLAQUA (PQA): Umowa na budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach - raport 42

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa znacząca pomiędzy Spółką a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. (dalej Zamawiający) na budowę i przebudowę wybranych części sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach (dalej Umowa lub Kontrakt).

Reklama

Realizacja całego przedsięwzięcia planowanego przez Zamawiającego została podzielona na 9 części, które były tematem odrębnych przetargów, do których przystąpiła Spółka. Przedmiotem Umowy jest realizacja części od nr 3 do nr 9, które dotyczą odpowiednio:

Część nr 3 projekt V- rejon ul. Ścigały, Nadgórnik, Kopalnianej, Markiefki, Katowickiej; Projekt VI - rejon ul. Morawskiej, Wrocławskiej, Nowotarskiej na łączną kwotę 10 944 897,64 zł brutto.

Część nr 4 projekt VII - rejon ul. Wiertniczej, pod i w Al. Roździeńskiego na łączną kwotę 3 780 588,56 zł brutto.

Część nr 5 projekt XI - rejon ul. Hałubki, Waleriana; Projekt XII - rejon ul. 1-go Maja od wiaduktu nad ul. Murckowską do ul. Marcinkowskiego; Projekt XIII - rejon ul. 1-go Maja, Bogucickiej; Projekt XV - rejon ul. Granicznej na łączną kwotę 14 019 385,02 zł brutto.

Część nr 6 projekt XIX - rejon ul. Raciborskiej, Kozielskiej na łączną kwotę 8 027 613,37 zł brutto.

Część nr 7 projekt XXII - rejon ul. W. Pola, Rycerskiej; Projekt XXV - wzdłuż ul. Gliwickiej przy skrzyżowaniu z Wiśniową; Projekt XXX - rejon ul. Chodnikowej, Bocheńskiego, Ścianowej, Wyciągowo, rejon Ogródków Działkowych "Dobra Nadzieja" na łączną kwotę 3 138 106,31 zł brutto.

Część nr 8 projekt XXVI - rejon ul. Kossutha; Projekt XXVIII - rejon ul. Rataja, Ossowskiego, Kolońskiej, Upadowej, Kochłowickiej; Projekt XXIX - rejon os. Witosa, Kwiatkowskiego, Barlickiego, Rataja, Bardowskiego, Mościckiego, pl. Św. Herberta na łączną kwotę 19 080 421,85 zł brutto.

Część nr 9 projekt XXVII - rejon ul. Pośpiecha, Gliwickiej; Projekt XXXI - rejon ul. Żeliwnej, Pukowca; Projekt XXXII - rejon Załęskiej Hałdy na łączną kwotę 14 635 683,47 zł brutto.

Łączna kwota na poszczególne części zadań wynosi 73 626 696,22 zł brutto w tym VAT 13 276 945,22 zł i przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitetna (kryterium uznania za umowę znaczącą).

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC) czwarte wydanie angielsko-polskie 2008

Termin zakończenia realizacji budowy łącznie z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, który leży po stronie zamawiającego wyznaczony został na odpowiednio dla:

- części nr 3 - 16 miesięcy

- części nr 4 - 16 miesięcy

- części nr 5 - 23 miesiące

- części nr 6 - 19 miesięcy

- części nr 7 - 11 miesięcy

- część nr 8 - 27 miesięcy

- część nr 9 - 28 miesięcy

W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej 0,1% zatwierdzonej kwoty kontraktowej. Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 10% ceny kontraktowej. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Roboty objęte są okresem rękojmi, który wynosi 12 miesięcy i biegnie od daty wystawienia świadectwa przejęcia dla robót lub poszczególnych odcinków, w zależności od przypadku.

Gwarancja jakości dla robót, w tym za odebranie poszczególnych odcinków, rozpoczyna bieg od daty wystawienia świadectwa wykonania robót i trwa 36 miesięcy.

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Spółka niedotrzymuje założonego postępu robót, a opóźnienie to wynosi minimum 10% w stosunku do harmonogramu. Pozostałe warunki dotyczące odstąpienia przez Zamawiającego od umowy nie odbiegają od standardowych warunków kontraktowych zawartych w ww. FIDIC.

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Spółka może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.
Marek Sobiecki - II Wiceprezes Zarządu
Robert Molo - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Katowice | przedsiębiorstwa | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »