Reklama

POLAQUA (PQA): Umowa na budowę odcinka nr 6 i 7 drogi ekspresowej S8 - raport 39

Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2011 z dnia 20.06.2011 r. Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (lider) i Dragados S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

Reklama

Przedmiotem umowy jest: "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200 do km 183+350, odcinek 7 (węzeł Dobroń - węzeł Róża) od km 76+ 479,94 do km 79+800,00"

Wartość umowy wynosi: 446 809 205,69 zł netto (549 575 323 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na kompleksowej realizacji projektu obejmującego: roboty drogowe i inżynieryjne, wykonanie kanalizacji deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz sieci wodociągowych, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia, realizację urządzeń ochrony środowiska w tym urządzeń oczyszczających ścieki drogowe, ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i przejść dla zwierząt. Ponadto zostanie wykonana przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej w tym: cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych, linii elektroenergetycznych, linii teletechnicznych i sieci wodociągowych.

Rozpoczęcie robót oraz uzyskanie prawa dostępu do placu budowy nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od daty zawarcie umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, obejmujący okresy zimowe.

Roboty będące przedmiotem wymienionej umowy będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.)

Okres gwarancji jakości wykonawcy wynosi 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.

Okres rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.

Płatności będą dokonywane w 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 2% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Konsorcjum złożyło gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania w wysokości 5% kwoty kontraktowej brutto.

Wymagana minimalna ilość wykonania stanowi:

a) wykonanie w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy nie mniej niż 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej; oraz

b) wykonanie w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy nie mniej niż 40% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Wykonawca zobowiązany jest spełnić obydwa warunki.

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie czasu na ukończenie robót - 0,02% zaakceptowanej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie - 0,02% zaakceptowanej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących wymaganej minimalnej ilości wykonania będą naliczane oddzielnie,

c) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - 10 % zaakceptowanej kwoty brutto,

d) Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10 % zaakceptowanej kwoty brutto. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 FIDIC (z wyłączeniem pkt e Subklauzuli 15.2) oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Strony zastrzegły w Kontrakcie, że jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium, według którego umowa została uznana za znaczącą to wartość przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Wartość przedmiotowej umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta.
Marek Sobiecki - Drugi Wiceprezes Zarządu
Robert Molo - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: drogi ekspresowe | Emitent | Pol-Aqua SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »