NTTSYSTEM (NTT): Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości - raport 1

Raport bieżący nr 1/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2010 roku otrzymał podpisaną przez Bank

Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 21 stycznia 2010 roku, zawartą pomiędzy Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy Bank udostępnił Kredytobiorcy Kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym w Banku w złotych, oznaczający możliwość wystąpienia zadłużenia na koncie Kredytobiorcy do wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej firmy.

Reklama

Datą ostatecznej spłaty kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami jest 20 stycznia 2011 roku.

Oprocentowanie kwoty pozostającego do spłaty Kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotówkowych powiększoną o marżę Banku.

W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu Spółka udzieliła Bankowi pełnomocnictwa do rachunku bieżącego i innych rachunków w Banku. Zabezpieczeniem kredytu będzie również hipoteka kaucyjna na nieruchomości Kredytobiorcy wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej oraz niepotwierdzona cesja części należności z tytułu dostaw i usług. W związku z zawarciem umowy Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe.

Warunki umowy kredytowej, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Alior Bank S.A., przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »