STARHEDGE (SHG): Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent”, "Starhedge z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r. w kancelarii Notarialnej została podpisana Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków na rzecz spółki zależnej Emitenta (Fabryka Ossera).

Fabryka Ossera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to spółka powołana do realizacji projektu dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków przędzalni i maszynowni na zespół budynków o funkcji biurowo-usługowej, naukowo-badawczej i hotelowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi o planowanej powierzchni użytkowej budynków około 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) metrów kwadratowych. Starhedge poprzez powołaną Fabrykę Ossera sp. z o.o. planuje w tym miejscu uruchomić centrum biurowo-handlowo-hotelowe z powierzchnią przeznczoną w szczególności pod najem komercyjny.

Reklama

Emitent przeniósł prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź – Górna, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 56/9 (pięćdziesiąt sześć łamane przez dziewięć) o powierzchni 01 (jeden) hektar 11 (jedenaście) arów 53 (pięćdziesiąt trzy) metry kwadratowe wraz z prawem własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i budowli, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00086869/9, o łącznej wartości 16.500.000,00 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) złotych na Spółkę pod firmą: FABRYKA OSSERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 2.394.215,00 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście) złotych, zaś wartość budynków i budowli wynosi 14.105.785,00 (czternaście milionów sto pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych. W dziale IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości będące przedmiotem opisywanej Umowy wolne są od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych. Będące przedmiotem transakcji prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości nie stanowią przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie są przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości, nie istnieją żadne, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów lub zgłoszone prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące przedmiotowych praw, nie są obciążone jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Spółki żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej.

Wydanie przedmiotów Umowy nabywającej Spółce w organizacji nastąpiło z chwilą podpisania opisanej Umowy. Korzyści i ciężary związane z posiadaniem przedmiotów Umowy przeszły na nabywającą Spółkę w organizacji z dniem wydania.

Z uwagi na wartość transakcji oraz znaczenie planowanych inwestycji dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej związanej w użytkowaniem i wynajmem powierzchni komercyjnej, a tym samym jej potencjalny charakter cenotwórczy, informacja o Umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków została zakwalifikowana jako informacja poufna.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-26Tomasz Bujak Członek ZarząduTomasz Bujak

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: prawo użytkowania wieczystego
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »