Reklama

MLPGROUP (MLG): Umowa sprzedaży parku MLP Tychy - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MLP Group S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży aktywów o znacznej wartości, tj. parku MLP Tychy ("Majątek”) przez podmiot zależny od Spółki. W dniu 30 września 2015 r. podmiot zależny od Spółki, spółka MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie ("Sprzedający"), podpisała ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z siedzibą w Düsseldorfie) ("Kupujący") umowę dotyczącą sprzedaży gruntów zlokalizowanych w Tychach, przy ul. Turyńskiej wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 176.676 m2 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt szczęść metrów kwadratowych). Sprzedający w ramach podpisanej umowy zobowiązał się również do dokonania na rzecz Kupującego cesji wszystkich, należących do Sprzedającego autorskich praw majątkowych do Projektu, wszystkich praw z tytułu Gwarancji Budowlanych, Gwarancji Projektowych oraz praw z tytułu Dokumentów Zabezpieczenia Umowy Najmu. Strony zawarły również Umowę Rachunku Zastrzeżonego oraz zobowiązały się do zawarcia Umowy Gwarancji.

Reklama

Cena netto za "Majątek” objęty Umową wynosi 62.663.156,00 EUR (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć euro) powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki 23% tj. kwotę 14.412.525,88 EUR (czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć i 88/100 euro)., co łącznie na dzień przekazania raportu bieżącego, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, stanowi równowartość 326.692.985,22 PLN (trzysta dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 22/100 złotych).

Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość wynosi co najmniej 200.000 EUR. Kary umowne zastrzeżone są na wypadek niewykonania przez Sprzedającego zobowiązania do usunięcia wad i usterek elementów Majątku oraz niewykonania przez Sprzedającego określonych w umowie sprzedaży zobowiązań niepieniężnych. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Spółka udzieliła również na rzecz Kupującego poręczeń za zobowiązania Sprzedającego:

a) Poręczenia do łącznej kwoty 75 648 857 EUR (na okres do dnia otrzymania przez Kupującego polisy ubezpieczeniowej dotyczącej kwestii objętych poręczeniem, nie później jednak, niż do dnia 30 września 2021 roku), kwota poręczenia będzie sukcesywnie malała w miarę wykonywania przez Sprzedającego zobowiązań objętych poręczeniem lub upływu terminów określonych w Umowie, oraz

b) Poręczenia do łącznej kwoty 62 675 656 EUR do dnia otrzymania przez Kupującego polisy ubezpieczeniowej dotyczącej kwestii objętych poręczeniem, nie później jednak, niż do dnia 31 października 2015 roku.

(łącznie zwane "Poręczenieniami”)

Spółka, ani Sprzedający nie są uprawnione do żadnego wynagrodzenia za udzielenie Poręczeń.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Wartość Umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą. Wartość Poręczeń przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 oraz p. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-01Michael ShapiroPrezes Zarządu
2015-10-01Radosław T. KrochtaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »