PETROLINV (OIL): Umowa z dominującym akcjonariuszem - raport 1

Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 roku otrzymał wiadomość o podpisaniu przez Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom"), dominującego akcjonariusza Spółki, aneksu z dnia 31 grudnia 2010 roku do umowy pomiędzy Spółką a Prokom określającej zasady współpracy w zakresie pozyskiwania finansowania dla Spółki z dnia 20 marca 2009 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2009 z dnia 20 marca 2009 roku ("Aneks").

Reklama

Na mocy Aneksu strony uzgodniły wydłużenie okresu realizacji przez Prokom działań, mających na celu pozyskanie na rzecz Spółki finansowania działalności, o 18 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2012 roku. Jednocześnie Prokom zobowiązał się do pozyskania w okresie wskazanych kolejnych 18 miesięcy finansowania do wysokości 200 mln złotych ("Finansowanie").

Zgodnie z Aneksem utrzymane zostały wszystkie pozostałe warunki umowy z dnia 20 marca 2009 roku, o których szczegółowo Spółka poinformowała we wskazanym powyżej raporcie bieżącym. Finansowanie będzie udzielane Spółce przez Prokom lub podmioty trzecie wskazane przez Prokom ("Podmioty Finansujące") na podstawie umów pożyczek lub innych umów o podobnym charakterze na warunkach rynkowych z możliwością konwersji na kapitał własny Spółki, lub też jako bezpośrednia inwestycja kapitałowa w akcje Spółki.

Żądanie konwersji całości lub części Finansowania na kapitał własny Spółki realizowane będzie w drodze emisji nowych akcji Spółki po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej cen zamknięcia ze 180 dni notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") poprzedzających datę zgłoszenia żądania lub, wedle wyboru Podmiotu Finansującego, po cenie emisyjnej równej cenie zamknięcia notowań akcji Spółki na GPW z dnia poprzedzającego datę zgłoszenia żądania, przy czym cena emisyjna nie może być niższa od ceny nominalnej akcji, tj. 10 złotych.

W przypadku spowodowania przez Prokom udzielenia finansowania przez inny niż Prokom Podmiot Finansujący, Prokom należne będzie od Spółki wynagrodzenie w wysokości netto 2% od wartości tak udzielonego Finansowania.

Aneks został zawarty na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.

Powyższy Aneks spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że łączna wartość finansowania zainwestowana w PETROLINVEST S.A. przez Prokom lub podmioty przez niego wskazane przekroczyła od początku 2010 roku kwotę 262 mln złotych, w tym finansowanie przez podmioty wskazane przez Prokom w ramach realizacji ww. umowy o pozyskanie finansowania przekroczyło kwotę 68 mln złotych, z czego kwota 35,8 mln złotych została bezpośrednio przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia kredytowego Spółki w grudniu 2010 roku. Spółka zwraca przy tym uwagę, że przeszło 60 mln złotych z powyższego finansowania zostało pozyskane przy możliwości konwersji na akcje PETROLINVEST S.A. po cenie emisyjnej 10 złotych za akcję, to jest wyższej niż ich cena na GPW, co wskazuje na wiarę inwestorów w powodzenie realizowanych przez Spółkę projektów.

Udostępnione przez Prokom oraz podmioty przez niego wskazane finansowanie wykorzystane zostało głównie na zmniejszenie zadłużenia Grupy PETROLINVEST oraz realizację projektu poszukiwawczo-wydobywczego w Kazachstanie, stanowiąc jednocześnie istotne źródło finansowania całej działalności Spółki w 2010 roku.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki pozytywnie ocenia dotychczasowy wkład Prokom w proces realizacji celów strategicznych Spółki, w tym powodzenie projektu poszukiwawczo-wydobywczego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bertrand Le Guern - Prezes Zarządu
Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Petrolinvest SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »