Reklama

FASING (FSG): Umowa z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 września 2019 roku została podpisana przez Spółkę (Dostawca) umowa dostawy wielokrotnej z Lubelskim Węglem "BOGDANKA” S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych łańcuchów, ogniw oraz zgrzebeł wraz z elementami złącznymi, pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Maksymalna wartość umowy wynosi 21.551,8 tys. zł. netto. Minimalna wartość umowy wynosi 30% maksymalnej wartości umowy netto. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym Strony zgodnie ustalają, że Dostawca obowiązany jest realizować zamówienia okresowe na zasadach określonych w niniejszej umowie, o ile wpłynie ono do Dostawcy przed upływem terminu obowiązywania umowy. Dostawy realizowane będą na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment, ilość, miejsce i termin dostawy. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Strony maksymalnej kwoty umowy, według stanu na 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy, będzie niższe niż 90% tej kwoty, Strony w drodze pisemnego aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania niniejszej umowy o kolejne 12 miesięcy.

Reklama

W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez Lubelski Węgiel, zarówno w całości jak również w zakresie niewykonanym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Lubelski Węgiel jest uprawniony do obciążenia Dostawcy karą umowną z tytułu niewykonania umowy w wysokości 10% wartości netto umowy. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku dopuszczenia się przez Dostawcę zwłoki z usunięciem wad przedmiotu umowy w ramach rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości w wysokości 0,1% wartości netto wadliwych wyrobów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu każdorazowego zamówienia okresowego w wysokości 0,1 % wartości netto części danego zamówienia okresowego, dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.

W odniesieniu do zamówień okresowych, co do których Dostawca dopuścił się zwłoki w ich wykonaniu – czy to w całości czy w części – w stosunku do terminu, w którym powinny być wykonane o okres przekraczający 30 dni, Lubelski Węgiel oprócz kary umownej określonej w poprzednim zdaniu za każdy kolejny dzień opóźnienia (począwszy od 31-go dnia opóźnienia), ma prawo również obciążyć Dostawcę dodatkową karą umowną w wysokości 5% wartości netto wyrobów objętych danym zamówieniem okresowym dostarczonych ze zwłoką przekraczającą 30 dni. Niezależnie od prawa do obciążenia Dostawcy karami umownymi, w przypadku gdy zwłoka Dostawcy w wykonaniu zamówienia okresowego w całości lub w części przekroczy 14 dni, Lubelski Węgiel będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

W okresie od 17 lipca 2017 roku tj. od publikacji raportu nr 22/2017 do dnia dzisiejszego zawarto z Lubelskim Węglem "BOGDANKA” S. A. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 24.630,6 tys. zł. netto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Wiesław PiecuchWiceprezes Zarządu
2019-09-24Stanisław ŚwitułaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »