Reklama

KOMPUTRON (KOM): Umowa zakupu nieruchomości.

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent przekazuje raport bieżący dotyczący nabycia przez Emitenta nieruchomości o znacznej wartości.

Emitent podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2010 roku, w Stargardzie Szczecińskim, Emitent zawarł umowę nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa ta została zawarta w związku z Umową Inwestycyjną z dnia 24 lipca 2010 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 25 lipca 2010 roku oraz Aneksem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 30 lipca 2010 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2010 z dnia 31 lipca 2010 roku.

Przedmiotem zawartej umowy zakupu nieruchomości są niezabudowane grunty położone w Tanowie, gmina Police, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgi wieczyste o nr KW 17092, KW 17093, KW 1952, KW 17231, KW 17087. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 7,1 ha (71.000 m2). Dla w/w nieruchomości istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, a wskazane nieruchomości oznaczone są na tym planie, jako przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

Stroną sprzedającą są Halina Paszyńska i Stanisław Paszyński, stroną kupującą Emitent. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 11.753.597,08 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem 8/100). Emitent, jako zapłatę ceny za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, dokonał przelewu przysługujących mu wobec Techmex SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wierzytelności na kwotę nominalną 11.753.597,08 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem 8/100). Na wniosek sprzedających przelewu wierzytelności dokonano na spółkę EL-CORN sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku, na co podmiot ten wyraził zgodę. Wraz z przelewem wierzytelności, ich nabywca zyskał także prawo dochodzenia roszczeń odsetkowych od nabytych wierzytelności.

Strony dodatkowo zgodnie ustaliły, że Komputronik SA nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Techmex SA w upadłości likwidacyjnej.

W działach III i IV w/w ksiąg wieczystych nie stwierdzono wpisów i obciążeń. Nieruchomości, dla których prowadzone są w/w księgi wieczyste, nie są przedmiotem żadnych stosunków obligacyjnych lub rzeczowych nieujawnionych w działach III w/w ksiąg wieczystych. Na prawie własności przedmiotowych nieruchomości nie ciążą jakiekolwiek roszczenia, długi lub prawa na rzecz osób trzecich, nieruchomości nie są przedmiotem prowadzonej egzekucji sądowej lub administracyjnej, nie są przedmiotem prawa odkupu, prawa pierwokupu, roszczeń o przeniesienie własności lub o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Sprzedający złożyli ponadto szereg innych oświadczeń, na podstawie, których stwierdzono, że nie są znane żadne przyczyny, dla których w/w nieruchomości mogłyby zmniejszyć swoją realną wartość.

Umowa zawiera postanowienie związane z odpowiedzialnością za szkody wynikające ze złożenia oświadczeń, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego, na stronie, które takie oświadczenie złożyła.

Zarząd Emitenta oświadcza, że na dzień 31 lipca 2010 roku, Komputronik SA nie przysługują żadne wierzytelności wobec Techmex SA w upadłości likwidacyjnej, jak również spółka nie posiada żadnych zobowiązań wobec wskazanego podmiotu.
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | lit | lit | nieruchomości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »