Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Emitent informuje, iż dnia 05.02.2010 roku do Spółki wpłynęła trójstronnie podpisana umowa na zakup sprzętu datowana na 30.01.2010 roku. Jej stronami są: 1) Emitent (KUPUJĄCY), 2) AMROC INC. z siedzibą w Hagerstown, 760 Bowman Ave. (SPRZEDAWCA), Maryland 21740, USA oraz 3) Industriele Handelsonderneming NIEUWENHAGEN B.V. Import - Export, z siedzibą pod adresem: 63-73, miasto Landgraaf, ulica Kleikoeleweg 132, Holandia (AGENT) razem zwanymi STRONAMI.

Preambuła przedmiotowej umowy stanowi, że: A) KUPUJĄCY i AGENT oświadczają, iż w dniu 19.12.2008 roku zawarli umowę na zakup sprzętu, która obejmowała zakup u SPRZEDAWCY towarów wyspecyfikowanych w załącznikach A i B do tej umowy. (Umowa, o której mowa w punkcie A została przez Emitenta szczegółowo opisana w punkcie 15 "Sprawozdania Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy 2008" stanowiącego element raportu okresowego publikowanego 30.04.2009 roku); B) KUPUJĄCY I AGENT oświadczają, iż umowa opisana powyżej nie została pomiędzy nimi zrealizowana; C) STRONY ustalają, że zaliczki zapłacone przez KUPUJĄCEGO AGENTOWI w oparciu o zapisy umowy powołanej w punkcie A, AGENT przekazał SPRZEDAWCY, natomiast wszystkie inne warunki transakcji reguluje niniejsza umowa; D) AGENT i KUPUJĄCY oświadczają, iż wraz z zawarciem niniejszej umowy wygasają wszelkie roszczenia powstałe lub mogące powstać w przyszłości między nimi, z tytułu umowy z dnia 19.12.2008 roku na zakup sprzętu; E) Przy uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń strony zawierają umowę opisywaną poniżej.

Przedmiotem umowy na zakup sprzętu zawartej 30.01.2010 roku jest nabycie przez Emitenta czterech kombajnów AM 75 (jeden z nich jest po kapitalnym remoncie a trzy kompletne po eksploatacji) wraz z częściami zamiennymi do nich, łącznie nazywane TOWARAMI. Dostawa TOWARÓW zostanie podzielona na dwa etapy: 1) załadunek TOWARÓW wyspecyfikowanych w załączniku A będzie miał miejsce w marcu 2010 roku i zostanie dokonany w terminie do 21 dni od daty otrzymania akceptowalnej akredytywy przez SPRZEDAWCĘ; 2) załadunek TOWARÓW wyspecyfikowanych w załączniku B będzie miał miejsce we wrześniu 2010 roku i zostanie dokonany w terminie 21 dni od daty otrzymania akceptowalnej akredytywy przez SPRZEDAWCĘ.

Niniejsza umowa jest zawierana na okres dziesięciu miesięcy od dnia jej zawarcia. Termin może zostać przedłużony na podstawie pisemnej zgody KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO.

KUPUJĄCY nabywa TOWARY ZA KWOTĘ 2 660 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 7 957 390 złotych). Strony ustalają i oświadczają, iż na poczet ceny zostają zaliczone zapłacone AGENTOWI przez KUPUJĄCEGO w wysokości 200 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 598 300 złotych). KUPUJĄCY wpłaci SPRZEDAWCY zaliczkę w kwocie 225 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 6 73 087,50 złotych) w ciągu 7 dni od podpisania umowy przez wszystkie STRONY. Zapłata za pierwszy etap dostawy w wysokości

1 330 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 3 978 695) złotych nastąpi do końca lutego 2010 w formie akredytywy dokumentowej, która powinna być nieodwołalna, potwierdzona przez amerykański bank, płatna na żądanie, ważna do 15 kwietnia 2010 roku. Zapłata za drugi etap dostawy w wysokości 905 000 $ co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 2 707 307,50 złotych) nastąpi do końca sierpnia 2010 w formie akredytywy dokumentowej, która powinna być nieodwołalna, potwierdzona przez amerykański bank, płatna na żądanie, ważna do 15 października 2010 roku. Jeśli KUPUJĄCY nie dokona trzech powyższych płatności SPRZEDAWCA ma prawo zatrzymać zaliczkę w wysokości 200 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 598 300 złotych). Jeśli KUPUJĄCY nie dokona płatności za pierwszy etap dostawy w wysokości 1 330 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 3 978 695 złotych) oraz za drugi etap dostawy w wysokości 905 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 2 707 307,50 złotych) SPRZEDAWCA ma prawo zatrzymać zaliczkę w kwocie 425 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 1 271 387,50 złotych). Jeśli SPRZEDAWCA nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z umowy zwróci KUPUJĄCEMU zaliczkę w wysokości 225 000 $ (co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystąpienia zdarzenia, o którym Emitent jest zobowiązany przekazać raport bieżący odpowiada wartości 673 087,50 złotych).

Przedmiotowa umowa nie zawiera kar umownych, a jej warunki nie odbiegają od standartowych przewidzianych dla tego typu umów. Umowa istotna ze względu na wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zakup | Raport bieżący | dostawy | etap | sprzedawcy | sprzedawca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »