Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 13

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy podpisał szereg drobnych

umów jednostkowych z Grupą Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., których łączna wartość wyniosła

3 501 900,40 zł netto. Łączna wartość tych umów przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Umową o największej wartości jest umowa handlowa z dnia 19.02.2010 roku podpisana w dniu 24.02.2010 roku między Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. - KWK Wieczorek z siedzibą w Katowicach (dalej: "Wieczorek") a Konsorcjum firm: BUMECH S.A. - Lider, TEMKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz GWAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie 467 mb wyrobisk chodnikowych za pomocą kombajnu chodnikowego typu AM-50 w partii południowej pokładu 510/III warstwa w KHW S.A. KWK "WIECZOREK". Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w terminie 4 miesięcy od daty protokolarnego przekazania frontu robót.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 3 259 488,47 zł netto. Usługa fakturowana będzie w okresach miesięcznych, na podstawie miesięcznych protokołów odbioru robót.

Umowa zawiera katalog kar umownych, który przedstawia się następująco:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy,

c) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji. Wady usuwane będą bezpłatnie.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

b) w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy,

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowań przewyższających zastrzeżone wyżej kary umowne.

Warunki umowy nie odbiegają od standartowych przewidzianych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Katowice | kara | wieczorek | Raport bieżący | Bumech SA | zwłoki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »