Reklama

ARCUS (ARC): Umowa znacząca - raport 34

Raport bieżący nr 34/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ARCUS S.A. (Wykonawca) informuje, iż wszedł w posiadanie informacji, że w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 14 grudnia 2010 roku została podpisana umowa zaprojektowania, dostawy, wdrożenia oraz utrzymania zintegrowanej platformy wydruku, kopiowania, skanowania i faksowania (Umowa) dla BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 (Zamawiający).

W ramach wykonywania niniejszej umowy Arcus S.A. zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego urządzenia wraz z oprogramowaniem na zasadach określonych w umowie oraz świadczył będzie usługi utrzymania zintegrowanej platformy, zapewniając dostawę materiałów eksploatacyjnych, jak i obsługę serwisową gwarantujące ciągłość pracy dostarczonego systemu.

Reklama

Wartość umowy:

Niezależnie od warunków dotyczących okresu obowiązywania, umowa wygasa w dniu, w którym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przekroczy kwotę 16 000 000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) brutto.

Okres obowiązywania umowy:

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać przez okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od Daty Akceptacji Umowy, bądź przez okres do dnia, w którym ilość kopii/wydruków wykonanych na Urządzeniach osiągnie gwarantowane 146.000.000 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów) kopii/wydruków. Strony na mocy pisemnego porozumienia mogą przedłużyć okres obowiązywania Umowy.

Kary umowne:

W przypadku, gdy Wykonawca w odniesieniu do poszczególnych etapów realizacji wdrożenia Projektu nie dotrzyma terminu Daty Akceptacji określonego w Harmonogramie, lub w każdym innym dokumencie, uzgodnionym wraz z Zamawiającym, w formie pisemnej, a także w przypadku wydłużenia daty realizacji wdrożenia Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości [0,03%] wartości przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że zwłoka ta jest wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy niedotrzymanie poszczególnych etapów realizacji wdrożenia Projektu wynika z nie udostępnienia Lokalizacji przez Zamawiającego.

Całkowita wartość kary umownej naliczonej przez Zamawiającego nie może przekroczyć 1,35% wartości przedmiotu Umowy

Zamawiający w sytuacji, gdy naliczona Wykonawcy kara umowna przekroczy 1,35% wartości przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień określonych w treści umowy, ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przy czym Wykonawcy w takim przypadku przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozwiązania Umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Arcus S.A.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3
Wojciech Kruszyński - Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »