Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 32

Raport bieżący nr 32/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) w związku z wpłynięciem do Spółki w dniu 29.05.2012 roku podpisanej umowy między Konsorcjum złożonym z Emitenta i jego spółki zależnej: BUMECH - TECHNIKA GÓRNICZA Sp.

z o.o. z siedzibą w Katowicach (BTG) a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (dalej: JSW), informuje, iż od dnia 25.01.2012 roku, tj. publikacji raportu bieżącego nr 9/2012 wraz ze spółką zależną zawarł z JSW kilka umów jednostkowych, których łączna wartość wyniosła 38 667 496,00 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Reklama

Spośród wymienionych wyżej umów umową o największej wartości jest datowana na 25.05.2012 roku umowa opiewająca na kwotę 37 001 496,00 zł netto zawarta między Konsorcjum: BUMECH S.A - Liderem, BTG - Konsorcjantem (łącznie: Wykonawca) oraz JSW (Zamawiający). Jej przedmiotem jest drążenie wyrobisk przygotowawczych na kopalni węgla kamiennego Pniówek należącej do JSW. Termin wykonania przedmiotu umowy to 32 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 31 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.

Jednocześnie Zarząd BUMECH S.A. informuje, że: a) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto kontraktu za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto; c) zapłata kar umownych określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy; d) niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego; e) w przypadku uszkodzenia maszyn lub sprzętu Zamawiającego z winy Wykonawcy, koszt z tytułu ich naprawy oraz skutków wystąpienia awarii ponosi Wykonawca; f) Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przepisów BHP

lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy.

Warunki umowy nie odbiegają od standardowych przewidzianych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »