Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca

Raport bieżący nr 50/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A (Sprzedający) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 listopada 2012 roku wpłynął do Spółki kontrakt podpisany przez drugą stronę kontraktu tj. spółkę OOO "Fasing RUS" (Kupujący) z siedzibą w Nowosybirsku (Rosja). Zawarty kontrakt - datowany 5 listopada 2012 roku obowiązuje do dnia 31.12.2013 roku. Przedmiotem kontraktu jest kupno-sprzedaż części zamiennych do urządzeń górniczo-kopalnianych, zapisanym dla każdego etapu, dostawy w Specyfikacjach, które będą dostarczane oddzielnymi partiami po podpisaniu kolejnych Specyfikacji. Techniczna charakterystyka towaru i cena będzie zapisana do każdego etapu dostawy w Specyfikacji, które będą nieodłączną częścią kontraktu. Cena towaru po podpisaniu Specyfikacji przez strony na kolejny etap dostawy, jest stałą i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu wynosi 2.000.000,00 EUR. Zgodnie z postanowieniami kontraktu terminy realizacji zobowiązań kontraktowych będą uzgadniane w każdej Specyfikacji. Dopuszcza się dostawę towaru partiami. Za datę wysyłki uważa się datę na pieczęci Służby Celnej RP na międzynarodowym dokumencie transportowym. Razem z towarem Kupujący powinien otrzymać od Sprzedającego dokumenty towarowo- transportowe. W przypadku wystawienia przez organy celne Kupującemu kary za nieprawidłowe wykonanie tychże dokumentów sankcje karne będą przenoszone na Sprzedającego jeżeli nieprawidłowości powstały z winy Sprzedającego lub Kupującego gdy winę ponosi Kupujący.

Wszelkie spory, rozbieżności w poglądach i pretensje, które mogą być związane z danym kontraktem, dotyczące złamania, zerwania lub utraty ważności kontraktu, będą, w miarę możliwości rozwiązywane na drodze negocjacji miedzy stronami. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia to sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd właściwy dla siedziby powoda.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2012 r. wynosił 63.628,5 tys zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »