Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 27

Raport bieżący nr 27/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż 14.02.2013 roku została zawarta umowa o zamówienie publiczne pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (dalej: Zamawiający)

a Konsorcjum złożonym z: Emitenta jako Lidera oraz EKSPLO - TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu jako członka konsorcjum (podmioty zwane łącznie Wykonawcą).

Przedmiotem umowy jest realizacja robót górniczych na Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Jas-Mos w okresie 35 miesięcy licząc od daty przekazania stanowiska pracy. Wartość umowy wynosi 34 597 100,00 zł netto i taką też kwotę otrzyma Lider od Zamawiającego. Z ustaleń między członkami Konsorcjum wynika, iż BUMECH S.A. pozyska z tej kwoty niespełna 51%.

Umowa z Zamawiającym zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:

a) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto kontraktu za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy; b) Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku

do uzgodnionego terminu usunięcia usterki stwierdzonej przy odbiorze lub ujawnionej po odbiorze;

c) W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto kontraktu; d) Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów obowiązującego prawa geologicznego

i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek maszyn i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, nie powstałych z winy Zamawiającego ani siły wyższej, koszty związane z tym uszkodzeniem ponosi Wykonawca.

Warunki nie odbiegają od standardowych przewidzianych dla tego typu umów

Jednocześnie Spółka informuje, iż od dnia 05.10.2012 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 93/2012 zawarła z Zamawiającym szereg umów jednostkowych o łącznej wartości 2 857 480,00 zł netto.

Łączna wartość opisanych powyżej umów przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania ich za umowę znaczącą

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »