Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 28

Raport bieżący nr 28/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Kredytobiorca) informuje, iż 14.02.2013 roku zawarł dwie umowy kredytowe z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank).

Pierwsza umowa to umowa o kredyt złotowy obrotowy w wysokości 14 400 000,00 zł udzielony na okres

od 14.02.2013 roku do 28.02.2018 roku z przeznaczeniem na refinansowanie wykupu obligacji korporacyjnych serii "R", "T" i "U". Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 2,80%. W dacie zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie łącznie wynosi 6,88% w stosunku rocznym.

Strony ustalają zabezpieczenie spłaty kredytu w formie:

1. Hipoteka umowna z najwyższym pierwszeństwem do wysokości 30 000 000,00 złotych tytułem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach należących do Emitenta usytuowanych w miejscowości Wyry wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

2. Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 8.755.380,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku.

3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym Kredytobiorcy.

4. Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.

5. Cesja potwierdzona z tytułu kontraktu na roboty drążeniowe zawartego z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (dalej: JSW) o wartości netto 34.597.000,00 zł. W przypadku potencjalnego braku zgody Spółka zobowiązuje się dostarczyć inny kontrakt z JSW.

Kredyt zostanie uruchomiony w trzech transzach:

1) Kwota I Transzy w wysokości 10.000.000,00 złotych zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

a) 7.600.000,00 złotych celem refinansowania obligacji serii "R"

b) 2.400.000,00 złotych celem refinansowania obligacji serii "T"

po spełnieniu następujących warunków:

- Przedłożenie w Banku opinii z banków prowadzących rachunki bieżące lub kredytowe Spółki,

- Ustanowienie prawnego zabezpieczenia udzielonego finansowania w postaci przedstawienia: - prawidłowo zarejestrowanego i opłaconego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru zastawów na urządzeniach stanowiących własność Kredytobiorcy, -oświadczenia o poddaniu się egzekucji, - pełnomocnictwa do rachunku bankowego,

- Przedłożenie prawidłowo zarejestrowanego i opłaconego wniosku o dokonanie wpisu hipotecznego

na nieruchomości Emitenta położonej w Wyrach,

- Przedstawienie Bankowi potwierdzenia zrealizowania przelewu bankowego tytułem wykupu części obligacji serii R,

- Przedstawienie Bankowi pisma do JSW dotyczącej zgody na ustanowienie cesji na rzecz Banku z kontraktu mającego stanowić zabezpieczenie.

c) Uruchomienie I transzy do kwoty 10.000.000,00 złotych pod warunkiem, iż Kredytobiorca spłaci ze środków własnych co najmniej 2.400.000,00 złotych obligacje serii R. Środki własne zostaną Kredytobiorcy zrefinansowane w II transzy.

Emitent informuje, iż warunki wypłaty I transzy, o których mowa powyżej, zostały spełnione.

2) Kwota II Transzy w wysokości 2.400.000,00 złotych zostanie wypłacona celem refinansowania spłaty

ze środków własnych obligacji serii "R" po spełnieniu następujących warunków:

- Przedłożenie zaświadczenia o całkowitej spłacie obligacji serii "R" i "T" oraz zwolnieniu zabezpieczeń w postaci hipoteki łącznej na nieruchomości położonej w Wyrach oraz zwolnieniu zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na maszynach,

- Ustanowienie prawnego zabezpieczenia udzielonego finansowania w postaci potwierdzonej cesji z kontraktu,

- Przedstawienie ustanowionej cesji praw z polis ubezpieczeniowych maszyn i urządzeń stanowiących zabezpieczenie kredytu.

3) Kwota III Transzy w wysokości 2.000.000,00 złotych wypłacona w celu refinansowania obligacji serii "U"

po spełnieniu następujących warunków:

- Przedłożenie zaświadczenia o całkowitej spłacie obligacji serii "R" i "T" oraz zwolnieniu zabezpieczeń ww. obligacji w postaci hipoteki łącznej na nieruchomości położonej w Wyrach oraz w postaci zastawu rejestrowego na maszynach,

- Ustanowienie prawnego zabezpieczenia udzielonego finansowania w postaci potwierdzonej cesji z kontraktu,

- Przedstawienie ustanowionej cesji praw z polis ubezpieczeniowych maszyn i urządzeń stanowiących zabezpieczenie transakcji.

Druga umowa to umowa o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5 600 000,00 zł udzielony na okres

od 14.02.2013 roku do 13.02.2014 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,50%. W dacie zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie łącznie wynosi 6,58 %.

Strony ustalają zabezpieczenie spłaty kredytu w formie:

1. Hipoteka umowna z najwyższym pierwszeństwem do wysokości 30 000 000,00 złotych tytułem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach należących do Emitenta usytuowanych w miejscowości Wyry wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

2. Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 8.755.380,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku.

3. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym Kredytobiorcy.

4. Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.

5. Cesja potwierdzona z tytułu kontraktu na roboty drążeniowe zawartego z JSW o wartości netto 34.597.000,00 zł. W przypadku potencjalnego braku zgody Spółka zobowiązuje się dostarczyć inny kontrakt z JSW.

Warunkami uruchomienie kredytu są:

- Przedłożenie zaświadczenia o całkowitej spłacie obligacji serii "R" i "T" oraz zwolnieniu zabezpieczeń w postaci hipoteki łącznej na nieruchomości położonej w Wyrach oraz w postaci zastawu rejestrowego na maszynach.

- Ustanowienie prawnego zabezpieczenia udzielonego finansowania w postaci potwierdzonej cesji z kontraktu.

- Przedstawienie ustanowionej cesji praw z polis ubezpieczeniowych maszyn i urządzeń stanowiących zabezpieczenie transakcji, który to warunek został już spełniony.

Warunki umów nie odbiegają od standardowych przewidzianych dla tego typu umów

Jednocześnie Spółka informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła też ze spółką z Grupy Getin umowę leasingu operacyjnego o wartości 2 500 000,00 zł netto.

Łączna wartość opisanych powyżej umów przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania ich za umowę znaczącą

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu
Dariusz Dźwigoł - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »