Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż od 29.05.2013 roku, tj. dnia publikacji raportu bieżącego

nr 58/2013 zawarł ze spółkami z Grupy Kapitałowej KOPEX z siedzibą w Katowicach szereg umów jednostkowych, których łączna wartość wyniosła 7 684 254,95 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta

i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą.

Umową o największej wartości jest umowa datowane na 20.09.2013 roku zawarte pomiędzy Emitentem

Reklama

a Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (dalej: ZZM-MG). Przedmiotem umowy jest dzierżawa przez BUMECH na rzecz ZZM-MG kombajnu chodnikowego na okres 730 dni

z możliwością wydłużenia do 1095 dni, a jej wartość wynosi 1 800 267,60 złotych.

Umowa zawiera następujące uregulowania dotyczące kar umownych:

1.Każda ze stron jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2.BUMECH zapłaci ZZM - MG karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy oraz za brak możliwości

z winy Emitenta przeprowadzenia odbioru technicznego z pozytywnym wynikiem w terminie określonym w umowie w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki.

3.BUMECH może obciążyć ZZM - MG karą za brak zwrotu przedmiotu dzierżawy w terminie określonym

w umowie, w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki.

4.Emitent zapłaci ZZM - MG karę umowną za niezgłoszenie się serwisu w określonym w umowie czasie

od momentu wezwania w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdą godzinę opóźnienia.

5.BUMECH zapłaci ZZM – MG karę umowną za brak przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru kombajnu oraz jego prawidłowej eksploatacji w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki.

6.Spółka może obciążyć ZZM - MG karą za niezwrócenie w określonym w umowie terminie części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 75% wartości części nowych.

7.ZZM – MG może obciążyć BUMECH karą w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowaną jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 0,02% wartości netto umowy za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej czasu wyznaczonego w umowie do jej usunięcia.

8.Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25Zygmunt KosmałaWiceprezes Zarządu
2014-04-25Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »