Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca

Raport bieżący nr 41/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (Spółka, Wykonawca, Emitent) informuje, iż dnia 12.11.2014 roku została obustronnie podpisana umowa między Konsorcjum w składzie: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (lider konsorcjum), Emitent oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Bytomiu (członkowie konsorcjum), a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (dalej: JSW, Zamawiający)

Reklama

na podstawie przetargu nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy wynosi

10 559 000,00 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Spółki i spełniając tym samym kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Przedmiotem umowy są roboty górnicze w zakresie drążenia chodnika Z-3 w pokł. 327/3

dla JSW S.A. KWK "Krupiński”. Termin wykonania zamówienia to 13 miesięcy od daty protokolarnego przekazania frontu robót, jednak nie dłużej niż 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną

w wysokości 0,1% całkowitej wartości (brutto) umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % całkowitej wartości (brutto) umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% maksymalnej całkowitej wartości umowy (brutto) określonej

w przypadku odstąpienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy, ani nie wyłącza ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, zmniejszenia jej zakresu rzeczowo – finansowego, renegocjacji (obniżenia) ceny, wydłużenia terminu płatności, odstąpienia

od realizacji umowy. Ponadto Zamawiający pod pewnymi warunkami ma prawo zmienić zakres finansowy umowy wynikający ze zmiany zakresu rzeczowego nie przekraczającego 10% jej wartości netto.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informuje, iż od publikacji raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 28.05.2014 roku zawarł z Zamawiającym kilka umów jednostkowych o łącznej wartości 2 882 805,00 zł netto.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-13Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2014-11-13Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »