Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia 2015 roku została podpisana przez Spółkę umowa dostawy wielokrotnej (umowa datowana dnia 20 stycznia 2015 roku) z Lubelskim Węglem "BOGDANKA” S.A. Przedmiotem tej umowy jest dostawa fabrycznie nowych łańcuchów, ogniw, zgrzebeł wraz z elementami złącznymi oraz noży do kompleksów strugowych. Łączna wartość umowy wynosi 7.041,0 tys. zł. netto. Minimalna wartość umowy wynosi 30% maksymalnej wartości umowy netto. Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Dostawca) na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy do Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy w ramach tej umowy realizowane będą na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment, ilość i termin dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez Lubelski Węgiel z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Lubelskiego Węgla kary umownej w wysokości 10% maksymalnej wartości netto umowy. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem wad przedmiotu umowy w ramach rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości w wysokości 0,1% maksymalnej wartości netto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z realizacją każdorazowego zamówienia okresowego w wysokości 0,1 % wartości netto części danego zamówienia okresowego, niezrealizowanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia. W odniesieniu do zamówień, co do których Dostawca opóźnia się z ich realizacją – czy to w całości czy w części – w stosunku do terminu, w którym powinny być zrealizowane i co do których Zamawiający w terminie 15 dni od dnia upływu terminu ich realizacji przesłał Dostawcy za pośrednictwem faksu lub systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych) lub poczty elektronicznej wezwanie do realizacji, z upływem 30-go dnia opóźnienia, Lubelski Węgiel oprócz kary umownej określonej w poprzednim zdaniu za każdy kolejny dzień opóźnienia, ma prawo również obciążyć Dostawcę dodatkową karą umowną w wysokości 5% wartości netto całego zamówienia okresowego, a ponadto Lubelski Węgiel uprawniony będzie do odstąpienia od umowy – bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jej wykonania, które to uprawnienie Lubelski Węgiel ma prawo wykonać w ciągu 9 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Reklama

W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła z Lubelskim Węglem "Bogdanka” S.A. cztery umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 9.211,0 tys. zł netto. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa opisana powyżej.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2014r. wynosił 72.169,7 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-23Maksymilian KlankWiceprezes Zarządu
2015-01-23Stanisław ŚwitułaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »