Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2017 roku została podpisana jednostronnie przez Spółkę (Dostawca) umowa dostawy wielokrotnej z Lubelskim Węglem "BOGDANKA” S.A. (Zamawiający). Przedmiotem tej umowy jest dostawa fabrycznie nowych łańcuchów, ogniw oraz zgrzebeł do kompleksów strugowych. Maksymalna wartość umowy wynosi 25.671,9 tys. zł. netto. Do cen netto dolicza się podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Minimalna wartość umowy wynosi 30% maksymalnej wartości umowy netto.

Reklama

Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym Strony zgodnie ustalają, że Dostawca obowiązany jest zrealizować zamówienie okresowe na zasadach określonych niniejsza umową, o ile wpłynie ono do Dostawcy przed upływem terminu obowiązywania umowy. Dostawy w ramach tej umowy realizowane będą na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment, ilość i termin dostawy. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Strony maksymalnej kwoty umowy, według stanu na 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy, będzie niższe niż 90% tej kwot. Strony w drodze pisemnego aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania niniejszej umowy o kolejne 18 miesięcy.

W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez Lubelski Węgiel z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Lubelskiego Węgla kary umownej w wysokości 10% maksymalnej wartości netto umowy. W przypadku odstąpienia przez Lubelski Węgiel, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy od umowy dostawy w zakresie niewykonanym, to jest w odniesieniu do wyrobów nie dostarczonych Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy dostawy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Dostawcy karą umowną z tytułu niewykonania umowy dostawy w zakresie niewykonanym, w wysokości 30% łącznej ceny netto wyrobów niedostarczonych Zamawiającemu do dania odstąpienia od umowy dostawy, to jest 30% wartości netto umowy w zakresie niewykonanym, w jakim Zamawiający odstąpił od umowy. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem wad przedmiotu umowy w ramach rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości w wysokości 0,1% maksymalnej wartości netto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z realizacją każdorazowego zamówienia okresowego w wysokości 0,1 % wartości netto części danego zamówienia okresowego, niezrealizowanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia. W odniesieniu do zamówień, co do których Dostawca opóźnia się z ich realizacją – czy to w całości czy w części – w stosunku do terminu, w którym powinny być zrealizowane i co do których Zamawiający w terminie 15 dni od dnia upływu terminu ich realizacji przesłał Dostawcy za pośrednictwem faksu lub systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych) lub poczty elektronicznej wezwanie do realizacji, z upływem 30-go dnia opóźnienia, Lubelski Węgiel oprócz kary umownej określonej w poprzednim zdaniu za każdy kolejny dzień opóźnienia, ma prawo również obciążyć Dostawcę dodatkową karą umowną w wysokości 5% wartości netto całego zamówienia okresowego, a ponadto Lubelski Węgiel uprawniony będzie do odstąpienia od umowy – bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jej wykonania, które to uprawnienie Lubelski Węgiel ma prawo wykonać w ciągu 9 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

W okresie od miesiąca lipca 2016 roku tj. od publikacji rap. nr 29/2016 do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Lubelskim Węglem "BOGDANKA” S. A. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 29.369,8 tys. zł. netto. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa opisana powyżej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Zofia GuzyWiceprezes Zarządu
2017-07-17Stanisław ŚwitułaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »