Reklama

BUMECH (BMC): Umowa znacząca spółki zależnej - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie informacji otrzymanej w dniu 26.02.2016 roku od spółki zależnej - Przedsiębiorstwa "Kobud"

Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (dalej: Kobud), Bumech S.A. informuje o tym, iż w oparciu o przetarg nieograniczony przeprowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Konsorcjum (dalej: wykonawca) złożone z Kobud (Uczestnik Konsorcjum) oraz Grupa CARBON Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (Lider Konsorcjum) zawarło umowę

Reklama

z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest "Wykonywanie wyrobisk górniczych dla ściany 3/VIII/385 (pole VIII) w pokładzie 385/2, rejon Stefanów”. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 30 618 065.28 zł brutto (24 892 736,00 złotych netto).

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

a) Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do określonego terminu – w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

b) Z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady –

w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

c) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, w danym miesiącu kalendarzowym pełnego zakresu robót określonego w harmonogramie – w wysokości 0,01% maksymalnego wynagrodzenia netto za każdy niewykonany kpl./szt./mb/m3 robót

d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca –

w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia netto

e) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 0,3% maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

f) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości równej 15 % maksymalnego wynagrodzenia brutto

Zapłata zastrzeżonej wyżej kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania

w wysokości przekraczającej zastrzeżoną wyżej karę umowną

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia, zmiany zakresu, ilości poszczególnych robót, terminu wykonania oraz zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy. Warunki umowy nie odbiegają

od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-26Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2016-02-26Joanna Płachetka Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »