Reklama

KOGENERA (KGN): Umowa znacząca - umowa z konsorcjum Rafako S.A. i PBG S.A. w upadłości układowej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), że w dniu 6 grudnia 2012 r. została zawarta umowa: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno - gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław.

1. Umowa została zawarta w dniu 6 grudnia 2012 r.

2. Stronami umowy są:

a. z jednej strony jako Wykonawca - Konsorcjum złożone z: RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu - Lider Konsorcjum - spółka, której podstawowym przedmiotem działalności jest projektowanie i produkcja kotłów i urządzeń ochrony środowiska dla energetyki oraz PBG S.A. w upadłości układowej, z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania - spółka, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie specjalistycznych usług w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw, wsparcie w inwestycjach w sektorze energetyki oraz działalność budowlana;

b. z drugiej strony jako Zamawiający - spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu i na rzecz której jako pełnomocnik działa EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie "pod klucz" zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno - gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław.

4. Tytułem Wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z umową kwotę netto: 199 000 000 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).

5. Łączna suma kar umownych wynikających ze wszystkich tytułów (m.in. z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, z tytułu zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji podstawowej, w przypadku niedotrzymania gwarantowanych umową parametrów technicznych, eksploatacyjnych oraz oferowanych charakterystyk przedmiotu umowy), jakich Zamawiający może domagać się od Wykonawcy, nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia umownego.

6. Niezależnie od uprawnienia do naliczania kar umownych, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, z wyłączeniem przypadków, w których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji podstawowej oraz w przypadku niedotrzymania gwarantowanych umową parametrów technicznych, eksploatacyjnych oraz oferowanych charakterystyk przedmiotu umowy. W tych przypadkach kary umowne są jest jedynym i wyłącznym odszkodowaniem z tytułów określonych w umowie.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyny dotyczącej Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.

8. Wykonawca jest zobowiązany do dotrzymania określonych w umowie terminów pośrednich wykonywania prac, w tym do przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od dnia podpisania umowy a jednocześnie nie później niż w dniu 31 października 2015 r.

9. Sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy w ramach Umowy nie może przekroczyć 115% wynagrodzenia umownego.

10. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta.
Wojciech Heydel - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kogeneracja SA | upadłości | Rafako SA | Emitent | PBG SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »