Reklama

ITMTRADE (ITM): Umowa znacząca w ramach Grupy BRIJU

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent”) informuje, że Emitent oraz jego podmiot zależny BRIJU SECUR Spółka z o.o. ("Spółka zależna”) w okresie od 16.01.2015r. do 2.03.2015r. zawarli ze sobą dwie umowy jednostkowe, których łączna przewidywana wartość w okresie 5 lat wyniesie 3,5 mln zł. Przewidywana wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta 2.03.2015r., której przedmiotem jest podnajem lokalu użytkowego położonego w Warszawie w Centrum Handlowo-Rozrywkowym SADYBA BEST MALL. W lokalu będzie prowadzona przez Emitenta sprzedaż wyrobów jubilerskich. Emitent z tytułu zawartej umowy będzie ponosił koszty czynszu i opłaty eksploatacyjne w wysokości, jaką Spółka zależna będzie obciążana przez właściciela lokalu oraz koszty czynszu dla Spółki zależnej w miesięcznej wysokości stanowiącej 1/12 część czynszu podstawowego. Umowa nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku nienależytego wykonania umowy jej strony mają natomiast prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej umowy zostały zawarte w ramach normalnego toku prowadzonej działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie będą miały wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej BRIJU.

Kapitały własne BRIJU S.A., stanowiące podstawę do uznania umów za znaczące, według stanu na dzień 30 września 2014 roku wynosiły 26.280.077 zł.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-02Tomasz PiotrowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »