Reklama

PRIMETECH (PTH): Umowy krajowe jednostki pośrednio zależnej. - raport 82

Raport bieżący nr 82/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 27.06.2011 dwóch podpisanych umów przez spółkę Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami pierwszej umowy z dnia 06.06.2011r. są: Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. - Sprzedający oraz Kompania Węglowa S.A. - Kupujący.

Reklama

Przedmiotem pierwszej umowy jest :"Dostawa ognioszczelnych rozruszników, wyłączników i zespołów wysuwalnych do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2011r."

Wartość pierwszej umowy: 180.000,00 zł netto.

Termin realizacji pierwszej umowy: do dnia 31.12.2011 r.

Kary umowne (pierwsza umowa): Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający oraz karę umowną w wysokości 10% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Sprzedający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujacy.

Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Kupujący niezależnie od kar umownych może domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych KC.

Stronami drugiej umowy z dnia 13.06.2011r. są: Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. - Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - Zamawiający.

Przedmiotem drugiej umowy jest:"Dostawa przekaźników oraz zabezpieczenia elektryczne i elektroniczne dla KW S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w 2011r".

Wartość drugiej umowy: 118.260,00 zł netto.

Termin realizacji drugiej umowy: do dnia 31.12.2011 r.

Kary umowne (druga umowa): Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz karę umowną w wysokości 10% umownej wartości netto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% umownej wartości netto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający niezależnie od kar umownych może domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych KC.

Kryterium uznania w/w umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku - 1.344.750 tys.

zł), wobec spełnienia przez nie łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19

lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki

zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 187.186

tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB

Nr 78/2011 z dnia 20.06.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12

miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2010 z dnia 02.08.2010 roku

zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF

z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Marian Kostempski - Prezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »